Sökning: "private foster care homes"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden private foster care homes.

 1. 1. Samhällets utvalda föräldrar - En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Welin; [2018]
  Nyckelord :Anknytningsteorin; barn i dygnsvård; existentialismen; familjehem; familjehemsvård; föräldraförmåga; känsla av sammanhang; attachment theory; existentialism; foster care; foster home; parenting; sense of context; children in day care;

  Sammanfattning : SAMHÄLLETS UTVALDA FÖRÄLDRAREN KVALITATIV STUDIE GÄLLANDE DET LÄMPLIGA FAMILJEHEMMET ANNA WELINWelin, A. Samhällets utvalda föräldrar. En kvalitativ studie gällande det lämpliga familjehemmet. Examensarbete i Socialt arbete, 30 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. "Ni har ingen aning om vilket jobb jag gör här hemma" : om biologiska barns uppväxt med fostersyskon

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Natalie Beronius; Maria Lundberg; [2017]
  Nyckelord :biological children; private foster care homes; the support of the social services; participation; experience; biologiska barn; familjehem; socialtjänstens stöd; delaktighet; upplevelse;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att ur ett retrospektivt perspektiv undersöka biologiska barns upplevelser av att växa upp i familjehem. Fokus var deras upplevelse av att ingå i en familj med fostersyskon, samt deras upplevelse av socialtjänstens stöd. LÄS MER

 3. 3. "Körsbäret på kakan" - överflödigt eller pricken över i:et? Kvalitativ intervjustudie av förändringar i familjehemssekreterares yrkesroll vid arbete med privata aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Evelina Larsson; Jenny Ejdestig; [2016]
  Nyckelord :professional role; foster care; foster care officer; privatization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the professional role of the foster care officer and how this was affected by working with private operators. This includes how duties, discretion and professionalization were affected by the private operators. LÄS MER

 4. 4. Implementering av metoder i familjehemsvården : Fallexempel BRA-fam

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Klockar-Sara Uddeback; Susanne Wallin; [2016]
  Nyckelord :Implementation; Assessment method; Foster care; Foster care recruitment; BRA-fam; Implementering; Bedömningsmetod; Familjehem; Familjehemsrekrytering; BRA-fam;

  Sammanfattning : Följande uppsats syftade till att undersöka hur en standardiserad bedömningsmetod för rekrytering av familjehem (BRA-fam) implementerats utifrån ett urval av de kommuner som deltog i Socialstyrelsens pilotstudie (bilaga 1). Även sambandet mellan delaktighet och tillfredsställelse med implementering och förhållandet mellan forskning, profession och brukare undersöktes. LÄS MER

 5. 5. Familjehemsvårdens organisatoriska förutsättningar : En kvalitativ studie utifrån familjehemssekreterares erfarenheter i relation till kontroll, tillsyn och sammanbrott inom familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Sanna Arenwik; Matilda Hjalmarsson; [2015]
  Nyckelord :high workload; organizational factors; maltreatment; collapse; oversight; control; social work; private recruits; foster care families; foster care; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine the organizational conditions in foster care placements when it comes to control and oversight. More specifically its aim was to do this through a group of social workers point of view to see what their organizational experiences were to work with private companies which recruits foster care families, and whom or what they identify as the causative factors when it occur maltreatment within foster care family placements and also when they collapse. LÄS MER