Sökning: "private health insurance"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden private health insurance.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Leva med IBS : kvalitativ studie om upplevd livskvalité hos personer med IBS

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Matilda Berglund Gustafsson; Cia Hammarberg; [2020]
  Nyckelord :Irritable bowel syndrome; quality of life; health psychology; biopsychosocial model; qualitative method; Irritable bowel syndrome; livskvalité; hälsopsykologi; biopsykosociala modellen; kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Irritable Bowel Syndrome innebär en störning i tarmen och kännetecknas av olika symtom (uppblåsthet, buksmärtor, diarréer och förstoppning) som påverkar livet hos de drabbade. Eftersom det inte finns behandling och botemedel är det många som lär sig att acceptera och leva med sitt tillstånd. LÄS MER

 3. 3. Patient eller konsument? - Ansvarsutkrävande vid felaktiga skönhetsingrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Dorotea Svensson; [2019]
  Nyckelord :private law; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Cosmetic procedures can lead to injuries or dissatisfaction with the cosmetic result. For a long time, people have criticized the beauty industry in Sweden for lacking customized and clear regulation. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsbolags premiesättning : Vilka är bedömningsfaktorerna vid riskbedömning samt hur påverkar principal-agentteorin försäkringsbolagens beslutsfattande

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victor Nilsson; Månsson Sofie; [2018]
  Nyckelord :insurance; premium setting; risk management; policyholder s behaviour; moral hazard; adverse selection; asymmetric information; insecurity; decision making; försäkring; premiesättning; riskhantering; försäkringstagares beteende; moral hazard; adverse selection; informationsasymmetri; osäkerhet; beslutsfattande;

  Sammanfattning : För försäkringsbolag är beslutsfattande en viktig process där privatpersoners situationer ska bedömas. Vilka bedömningsfaktorer som försäkringsbolag tar hänsyn till vid premiesättning har därför diskuterats. Likaså vilka svårigheter försäkringsbolag upplever inför och under beslutsfattandeprocessen av en försäkringspremie. LÄS MER

 5. 5. Narkolepsi efter Pandemrixvaccinet - Vilket ansvar har staten vid massvaccinationer?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Erlandsson; [2017]
  Nyckelord :Skadestånd; skadeståndsrätt; läkemedelsskador; läkemedelsföräkringen; narkolepsi; pandemrix; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the years 2009 and 2010, approximately 60 percent of Sweden's popu- lation were vaccinated with a vaccine called Pandemrix, in order to keep the H1N1-virus, commonly called the swine flue, from spreading. Accord- ing to the World Health Organisation the virus had assumed the habit of a pandemic. LÄS MER