Sökning: "private insurances"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden private insurances.

 1. 1. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada : - en no fault-försäkring med särdrag

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Pernilla Karlsson; [2019]
  Nyckelord :occupational damage; compensation for work-related injuries; compensation for traffic injuries; social insurance; Swedish model;

  Sammanfattning : A modern society is often characterized by a large measure of welfare that all citizens take part of to a greater or lesser extent. Welfare can be defined as the social rights and benefits enjoyed by the habitants of a country. LÄS MER

 2. 2. Läkemedel räddar inte alltid liv - Om ansvaret för läkemedelsskador i svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andriano Södergren; [2017]
  Nyckelord :skadeståndsrätt; social and welfare law; produktansvar; läkemedelsskada; läkemedelsförsäkringen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In case of personal injury, individuals who have been injured by pharmaceuticals have three options for compensation: via the Tort Liability Act (SKL), the Product Liability Act (PAL) or the Pharmaceutical Insurance (LFF). This means that those injured by pharmaceuticals have the opportunity to base their claim for damages on three different types of responsibility grounds; culpability, strict liability, and a "no-fault insurance". LÄS MER

 3. 3. Den Potentiella Risken med Riskkapital - En studie av riskkapitalbolagens intåg i djursjukvården och de potentiella effekterna detta får på djurförsäkringsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Stella Liljeström; Sandra Johansson; [2015]
  Nyckelord :Den Potentiella Risken med Riskkapital;

  Sammanfattning : Fram till 2011 dominerades den svenska djursjukvården av ett fåtal djursjukhus samt ett större antal små och medelstora ägarledda kliniker. Sedan dess har mycket förändrats. Under 2011 och 2012 skedde ett antal sammanslagningar av kliniker samt djursjukhus som resulterade i två stora bolag, Anicura och Evidensia. LÄS MER

 4. 4. Factors affecting crop insurance decision : a survey among Swedish farmers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Filip Brånstrand; Fredrik Wester; [2014]
  Nyckelord :crop insurance; risk management; production risk; expected utility theory;

  Sammanfattning : Farmers are constantly facing changes, and the exposure to risk requires monitoring these changes. Financial risks, institutional risks, market risks and production risks are the different risk categories that the farmers face. Production risks stems from factors the farmer cannot affect or is beyond his control. LÄS MER

 5. 5. Privata sjukvårdsförsäkringar - Omfattning, utveckling, hotbild samt behov av ytterligare lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emily Petersen; [2014]
  Nyckelord :Försäkringsrätt; privata sjukvårdsförsäkringar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Diskussionen om vården har varit het de senaste åren. Klagomålen och trycket på framförallt primärvården har ökat. LÄS MER