Sökning: "private keys"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden private keys.

 1. 1. ”Allt handlar om en bra och säker framtid - Om ensamkommande ungdomars strävan efter att bli en del av svensk arbetsmarknad”

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Enrico Esfandiari; [2021]
  Nyckelord :unaccompanied minors; work; networking; integration; new upper secondary school law; working conditions; adult support; sense of coherence; ensamkommande ungdomar; arbete; nätverk; integration; nya gymnasielagen; arbetsvillkor; vuxenstöd; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett centralt motiv för forskning mot ensamkommande ungdomar är att återge ungdomarnas egna röster och upplevelser och arbeta utifrån deras egna perspektiv (Darvishpour, Månsson, 2019). I tidigare forskning är utgångspunkten ofta myndighets -eller det offentligas perspektiv (Månsson, 2016). LÄS MER

 2. 2. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 3. 3. Nyckelhantering för bitcoin : En studie om hur användare hanterar privata nycklar och hur säkerheten kan förbättras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gunnar Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Bitcoin; cryptocurrency; private keys; Bitcoin wallets; backup; Bitcoin; kryptovaluta; privata nycklar; Bitcoin-plånböcker; säkerhetskopiering;

  Sammanfattning : Bitcoin har framträtt som den mest igenkännbara kryptovalutan sedan igångsättningen 2009 och har vid skrivande tillfälle ett börsvärde på 1,6 biljoner svenska kronor. Detta ihop med den ekonomiska friheten som Bitcoin erbjuder gör att användarantalet ständigt ökar. LÄS MER

 4. 4. An FPGA Implementation of Arbiter PUF with 4x4 Switch Blocks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Can Aknesil; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Theft of services, private information, and intellectual property have become significant dangers to the general public and industry. Cryptographic algorithms are used for protection against these dangers. All cryptographic algorithms rely on secret keys that should be generated by an unpredictable process and securely stored. LÄS MER

 5. 5. A comparison of the security in ZigBee and the IEEE 802.15.9 standard and an experimental analysis of communication over IEEE 802.15.4

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Nicklas Silversved; Hampus Runesson; [2019]
  Nyckelord :IEEE 802.15.4; IEEE 802.15.9; ZigBee; security; key establishment; key management protocol;

  Sammanfattning : The increasing number of IoT devices used in today’s society has led to a demand for better security in order to prevent attackers from gaining access to private information. The IoT brings a wide application scope and because of that there are a lot of ways to set up a secure network and manage keys in these kinds of networks. LÄS MER