Sökning: "private label brand"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden private label brand.

 1. 1. The competition within the walls : a qualitative study about how customers reason regarding their brand choice

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Wallin; Anna Lindborg; [2020]
  Nyckelord :Private label; national brand; store layout; customer behavior; brand equity;

  Sammanfattning : As private labels have developed and increased in recent years, customers’ options have grown. The purpose of this qualitative study is to explore how customers reason when they choose a brand in a Swedish sportswear store, which offers both private labels and national brands. LÄS MER

 2. 2. Premium Private Label Market Growthon the expense of National Brands : A study on the Swedish premium private label market shares and its characteristics.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Jakob Ohlson; [2019]
  Nyckelord :Premium Private Label; National Brand; Retail Market Share; Sweden; Organic Market Share;

  Sammanfattning : The market share of premium private label goods within the fast-moving consumer goods sector is growing globally. In Sweden, these market shares are relatively small, but new products are continuously introduced in different food categories. LÄS MER

 3. 3. Mervärde ur ett företagsperspektiv : En kvalitativ studie om hur leverantörer på den svenska livsmedelsmarknaden arbetar med att tillföra mervärde till sina produkter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ebba Lannersten; Linnéa Berndt; [2019]
  Nyckelord :mervärde; varumärke;

  Sammanfattning : The increased penetration of the retail chains' own branded goods in the Swedish food market has led to a disrupted balance of power at the market, and worse conditions for the suppliers. Further, this has forced the suppliers to overlook their strategies in order to be able to respond to the fierce competition, which is crucial in order to survive in today's market. LÄS MER

 4. 4. Varumärkets betydelse för unga konsumenter : En kvalitativ studie om unga konsumenters val av varumärke inom livsmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Jenny Bergkvist; Elvira Eriksson; [2018]
  Nyckelord :consumer-based brand equity; brand; grocery; consumer; konsumentbaserat varumärkeskapital; varumärke; livsmedel; konsument;

  Sammanfattning : Försäljningen av livsmedelsbutikers egna märkesvaror har ökat och det råder konkurrens mellan egna märkesvaror och leverantörernas märkesvaror. För livsmedelsprodukter finns det, inom samma produktkategori, flera olika varumärken att välja bland där produkterna innehållsmässigt är detsamma. LÄS MER

 5. 5. Varför producera ett annat företags varumärke? : En studie om leverantörsorganisationer i konkurrenssituation gentemot sin distributionskanal

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Enman; Sebastian Pers; [2017]
  Nyckelord :Private label; PL; Fast moving consumer goods; Supply chain; Value chain; Supplier; Competitive strategy; national brand; NB; Porter; Egna märkesvaror; EMV; detaljhandel; distributionskedja; värdekedja; leverantör; konkurrensstrategier; leverantörers märkesvaror; LMV; Porter;

  Sammanfattning : Inledning: En distributionskedja fungerar genom att förädla en råvara till färdig produkt genom råvaruleverantörer, producenter, leverantörer, återförsäljare och konsumenter. I den klassiska distributionskedjan är det i regel leverantörerna som hanterar den slutgiltliga förpackningen och står för det varumärke konsumenten ser i butik. LÄS MER