Sökning: "private policing"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden private policing.

 1. 1. Arbetet som ordningsvakt : Att möta motstridiga krav

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Rolf Frödin; [2019]
  Nyckelord :Rational choice; habitus; bouncers; private policing; triads; Rational choice; habitus; utkastare; privata poliser; triader;

  Sammanfattning : Studien har sin utgångpunkt i två artiklar i dagspressen, en debattartikel och en replik, om ordningsvakternas arbete på krogen. Debattörerna i debattartikeln menade att otryggheten i nattlivet beror på att ordningsvakter kan vara maktmissbrukande, diskriminerande och begå övervåld mot gäster på krogen. LÄS MER

 2. 2. ATT FÖRSÖKA STYRA STRÖMMEN - Hur de nationella brottsförebyggande programmen försöker styra civilsamhället genom normativitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Leo Welther; [2018-02-07]
  Nyckelord :Crime prevention; Normativity; Tillsammans mot brott; Governmentality; Critical Discourse Analysis;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine and compare how two national crime prevention programspublished in Sweden describe how individual citizens can contribute to preventing crime andrelate to aspects of normativity, norm breaching behaviour and informal control. This studyexamines this through the following questions:• How has the description of crime prevention by individual citizens developed betweenthe two programs?• What form does the discourse of normativity in individual crime prevention take in thetwo programs?• How can the delegation of crime prevention to the civil society be understood as a wayto exercise power and governing?• How can the national crime prevention programs’ description of how civil societyshould prevent crime form risks for individuals as well as the democratic society?This is a qualitative study using Norman Fairclough’s Critical Discourse Analysis as method. LÄS MER

 3. 3. Försäkringsutredningar: bilbränder, försäkringsbedrägerier och rättssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Beatrice Mark; Martin Troell; [2018]
  Nyckelord :Bilbrand; Försäkringsbedrägeri; Private Policing; Rättssäkerhet; Utredningsverksamhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current study is a case study in which we explore insurance companies’ investigative work by looking at cases of fraudulent arson in motor vehicles. Through interviews with people in the insurance industry, as well as representatives from the police and justice system, we examine the practices and realities of insurance investigations, and by analyzing verdicts from Swedish district courts in cases of insurance fraud through arson, we examine the result of criminal cases to shed light on how the results of these investigations manifest in the subsequent juridical process. LÄS MER

 4. 4. Brottsprovokation - en studie om otillåten brottsprovokation och dess konsekvenser för den provocerade

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Caroline Bengtsson; [2013]
  Nyckelord :brottsprovokation; Straffrätt; criminal law; artikel 6. 1 EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Provokativa åtgärder är en effektiv metod som polisen främst använder vid grov organiserad brottslighet. Det finns flera olika varianter av provokativa åtgärder, dock ingen så omdiskuterad som brottsprovokation. LÄS MER

 5. 5. Moraliska väktare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl Hellström; [2011]
  Nyckelord :ordningsvakt; private policing; private security; säkerhet; etik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för denna kandidatuppsats i sociologi har varit att granska de dilemman som ordningsvakter i handeln kan hamna i när de ska verkställa åtgärder där olika huvudaktörer har anspråk på hur arbetet ska utföras. Tillvägagångssättet har varit kvalitativt. LÄS MER