Sökning: "private-public cooperation"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden private-public cooperation.

 1. 1. Transportsektorns kommunikationsmöjligheter under samhällsstörningar: Privat-offentlig samverkaninom transportsektorn, möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Simonsson; [2022]
  Nyckelord :crisis communication; crisis management; transport sector; crisis; cooperation; private-public cooperation; kriskommunikation; krishantering; transportsektorn; samhällsstörning; samverkan; privat-offentlig samverkan;

  Sammanfattning : Cooperation between different actors during a crisis has in Sweden evolved over the years. Forthe transport sector this cooperation started primarily between different governmental agenciesto eventually, from 2015, also involve private actors representing different branches of thetransport sector. LÄS MER

 2. 2. Ju mer vi är tillsammans : En studie av planeringsdilemman och institutionella förutsättningar och förändringar i privat-offentliga partnerskap i svensk stadsutveckling

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felix Antman Debels; [2019]
  Nyckelord :Public-private Partnership; Slakthusområdet; Swedish urban development; Dilemmas in planning; institutional theory; Slakthusområdet; avtalsplanering; Flemingsberg;

  Sammanfattning : Sweden is going through a period of urbanization that has led to a deficit of housing, office space and public buildings. The ability for municipalities’ to enact their urban development plans has at the same time been curtailed compared to 30 years ago. LÄS MER

 3. 3. Catalyzing Climate Action through Public Private Partnerships (PPPs): Challenges and Opportunities

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Aaron Juarez; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Climate change mitigation; Climate change adaptation; Climate action; Public Private Partnerships; PPP; Public private cooperation; Public private collaboration; Cross sector; Multi sector; Social Sciences;

  Sammanfattning : Private public partnerships (PPPs) are used routinely in a variety of sectors, such as health care, waste management, and infrastructure development. Only recently, as climate mitigation and adaptation rapidly rise in importance on urban agendas however, have PPPs begun to be considered within a climate context. LÄS MER

 4. 4. Imagining Public Space in Smart Cities: a Visual Inquiry on the Quayside Project by Sidewalk Toronto

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Tugba Okcuoglu; [2019]
  Nyckelord :Smart City; Smart Urbanism; Neoliberal Planning; Public Space; Local Governance; Digitalization; Visual Theory; Architectural Representations; Sidewalk Toronto; Quayside Project;

  Sammanfattning : Recently, the ‘Smart City’ label has emerged as a popular umbrella term for numerous projects around the world that claim to offer an enhanced urban experience, often provided in collaboration with international companies through private-public partnerships. As smart cities pledge to create long-term economic sustainability and progressive form of urban entrepreneurialism, it is getting important to highlight risks such as the reduced role of the public sector, technological dominance and data privacy. LÄS MER

 5. 5. Ursäkta, jag ska bara pudra näsan! : Om individers ackommodation av språkliga uttryck och grad av medvetenhet i samband med toalettbesök

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Anna Tindefjord Norlander; [2019]
  Nyckelord :linguistic variation; accommodation; language and awareness; language and identity; language and gender; sociology of language; sociolinguistics; språklig variation; ackommodation; språk och medvetenhet; språk och identitet; språk och kön; språksociologi; sociolingvistik;

  Sammanfattning : Den här språksociologiska undersökningen tar reda på hur individer anpassar sitt språkliga uttryck i samband med toalettbesök i privat, offentligt och högtidligt sammanhang, samt deras grad av medvetenhet och normanpassning i känsliga sammanhang. Detta har gjorts genom en enkätstudie där totalt 362 respondenter svarat på både öppna och slutna frågor, vilket har gett både kvantitativa och kvalitativa data. LÄS MER