Sökning: "privatkunder"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet privatkunder.

 1. 1. Understanding the Implications of Sustainability Inclusion : A Case Study of the Role of the Financial Advisor and Sustainability

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Rebecca Larsson; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Advisor role; EU action plan on sustainable; fiduciary duty; financial advisor; MiFID II; retail clients; sustainable finance; sustainable investing; sustainability preferences.; Rådgivarrollen; EU:s handlingsplan för hållbar tillväxt; god rådgivningssed; finansiell rådgivare; MiFID II; privatkunder; hållbar ekonomi; hållbara investeringar; hållbarhets-preferenser;

  Sammanfattning : The role of the financial advisor is subject to fiduciary duty, which means that the advisor always should act in the best interest of the client and has traditionally referred to the financial aspects. Finance is now experiencing a revolution, where the concept of sustainable finance is on the agenda of many actors when the sustainability amendments to MiFID II entered into force, as part of the EU Action Plan on Sustainable Finance. LÄS MER

 2. 2. Byta bank eller stanna kvar : detta grunder bankkunder sina beslut på: En intervjustudie som undersöker vilka faktorer som ligger till grund för svenska privatkunders bankval

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Rostedt; Jill Martis; [2021]
  Nyckelord :marketing; banking; customer relations; financial services; bank selection; bank loyalty; marknadsföring; bank; kundrelationer; finanstjänster; bankval; banklojalitet;

  Sammanfattning : Valet av bank är ett komplext köpbeslut vilket kan komma att ha påverkan på privatekonomin. Denna studie undersöker hur svenska privatkunder tänker och resonerar kring deras val av bank samt hur de upplever sina bankrelationer i frågan om kundnöjdhet. LÄS MER

 3. 3. Negativa kundreaktioner på Facebook : En studie om Adlibris digitala marknadsföringskampanj med Camilla Läckberg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Graff; Johan Baude; [2021]
  Nyckelord :Kundengagemang; Negativt kundengagemang; Sociala medier; Digitala marknadsföringskampanjer; Facebook; Adlibris;

  Sammanfattning : Studien syftar att undersöka hur olika faktorer får kunder att uttrycka negativa åsikter om företag på sociala medier i samband med digitala marknadsföringskampanjer. Genom att studera kommentarer på Facebook avseende Adlibris digitala marknadsföringskampanj med Camilla Läckberg ämnar studien att utvidga den teoretiska förståelsen för negativt kundengagemang och bygga vidare på tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen : Hur kan hållbarhetsarbete skapa konkurrensfördelar? – En jämförande studie mellan business-to-business och business-to-consumer företag.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellinor Sjöblom; Emelie Säw; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsarbete; Corporate Social Responsibility CSR ; Konkurrensfördelar; Strategiskt CSR-arbete; Business-to-Business B2B ; Business-to-Consumer B2C ;

  Sammanfattning : Det är inte bara lagkrav som blir striktare gällande företags hållbarhetsarbete utan även intressenters förväntningar. Business-to-business och business-to-consumer företag har skilda intressenter och således förväntningar som påverkar deras hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Habits : habitsapp.eco

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rebecca Jönsson Seiron; [2020]
  Nyckelord :HTML; PHP; CSS; Sass; Twig; Bootstrap; jQuery; jQuery Validate; Nginq; Språkfiler; JSON; PageSpeed Insights; WAVE; Webbriktlinjer;

  Sammanfattning : This report deals with the creation of Habit's website, which is aimed at private customers, habitsapp.eco. Habits is a small company in Gothenburg and they want to help companies, organizations and individuals to reduce their environmental impact in an easy and fun way. LÄS MER