Sökning: "privatlån"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet privatlån.

 1. 1. Samla dina lån för en bättre privatekonomi?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabel Andersson; [2018]
  Nyckelord :kreditbeteende; kreditscore; UC-score; privatlån; samla lån; Business and Economics;

  Sammanfattning : I studien analyseras påverkan av inlösen av befintliga blancolån på individers risk. Risken mäts genomgående som den kreditscore upplysningscentralen, UC, tillhandahåller aktörer på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Kreditrisk vid privatlån : En komparativ studie mellan peer to peer-lån och banklån

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Koch; Johnson Fredrik; [2017]
  Nyckelord :peer to peer; bank; kredithantering; kreditrisk; privatlån; beteendemönster;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har arbetssätt vid riskbedömning på den svenska kreditmarknaden för privatlån studerats. Inledningsvis har studien fokuserat på att beskriva kreditmarknaden i allmänhet och peer to peer-låneförmedling i synnerhet för att skapa en grundläggande bild av ämnet. LÄS MER

 3. 3. Snabblån : En genväg till snabba cash eller en enkelbiljett till skuldsättning?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Amanda Karlsson; Emma Gillberg; [2017]
  Nyckelord :snabblån;

  Sammanfattning : Den snabba utvecklingen på Sveriges kreditmarknad har under årens lopp frambringat nya kreditformer varav snabblån är en av dem. Antalet aktörer inom snabblånebranschen ökar kontinuerligt och lånen erbjuds till höga räntor. Vid en jämförelse av räntor för olika lån och kreditgivare blev ränteskillnaden tydlig dem emellan. LÄS MER

 4. 4. Att inkassera sin utbildning : En undersökning om att leva med efterskalvetav valet av inkomstkällor under studietiden.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Emilie Svensson; Alexander Bergström; [2010]
  Nyckelord :CSN; banklån; återbetalning; student; preferenser;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: "Att inkassera sin utbildning"Seminariedatum: 13 januari, 2011Institution: Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, HST,Mälardalens HögskolaKurs: FÖA300, Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hpFörfattare: Alexander Bergström och Emilie SvenssonHandledare: Ulla PetterssonExaminator: Cecilia LindhNyckelord: CSN, banklån, återbetalning, student, preferenser.Frågeställning:• Vilken är den mest ekonomiska lösningen för att finansiera studierna;banklån, studiemedel, extrajobb eller en kombination av dessa?• Hur mycket kan andra bidrag och eventuella stipendier hjälpa enstudent?Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka finansieringsalternativen student har under studietiden, samt att se vilket alternativ som är det mest ekonomiska - sett utifrån vilken ekonomisk situation studenten befinner sig i efter examen. LÄS MER

 5. 5. Privatlån över Internet : Nya vägar för att ansöka om privatlån, en studie för Swedbank

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Tina Hägglund; Fredrik Nordberg; [2009]
  Nyckelord :Användarvänlighet; Marknadsföring; Privatlån; Internet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER