Sökning: "privatreligion"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet privatreligion.

 1. 1. Det ”sekulära” Sverige? : En kvalitativ studie av begreppet sekularisering i relation till det postkristna svenska folket

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :William Dalfors; [2018]
  Nyckelord :Sekularisering; Privatreligion; Kyrkocentrerad religion; Individcentrerad religion; Postkristen;

  Sammanfattning : Sweden is often described as being one of the more secular nations in the world by various surveys and sources, but how true is this statement? In this paper I examine what has been said on the topic of secularization in Sweden by leading sociologists in the field and then in turn analyze this information in order to finally reach a conclusion of my own. My intention with this bachelor’s thesis is to shine a light on the relationship between what has come to be described as the ”post-christian” population by sociologist David Thurfjell and the process of secularization on an individual level. LÄS MER

 2. 2. Att tro på sitt eget personliga vis : en diskussion av några livsåskådningsundersökningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Anna Broberg; [2007]
  Nyckelord :privatreligion; anonym religion; folkreligiositet; trosåskådning; identitet; sekularisering; livsåskådning; värderingsstudier;

  Sammanfattning : Syfte med denna uppsats var att undersöka om inte flera studier, som velat ta reda på vad människor tror på, skapat en onödig polarisering mellan att kalla sig kristen och att tro på sitt eget personliga vis. Målet med uppsatsen var att ta reda på om det som ibland kallas privatreligiositet kanske bara är olika sätt att närma sig den kristna tron. LÄS MER

 3. 3. "Min tro är min" : om religion på Internet och i det privata

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Emelie Gomér; [2006]
  Nyckelord :religion; private religion; faith; new age; reincarnation; death; Internet; religion; privatreligion; tro; new age; reinkarnation; döden; Internet;

  Sammanfattning : Private religion is a faith that isn’t practiced in an organised religious community. Many people do not want to accept a religious concept that is already defined. To choose a conception of faith based upon personal preferences fits some modern man better. LÄS MER