Sökning: "privatreligiositet"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet privatreligiositet.

 1. 1. Du gamla ersatt av du fria : en kvalitativ studie av begreppen nyreligiositet, privatreligiositet och begreppens identifikationsvärde bland praktiserande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Robson; [2020]
  Nyckelord :diskursanalys; nyreligiositet; postsekularisering; privatreligiositet; religionsdidaktik;

  Sammanfattning : Min intention med denna uppsats är att ta reda på om begreppen nyreligiös och privatreligiös har ett identifikationsvärde för personer som enligt det religionsvetenskapliga sättet att förstå dem ingår i de grupper som beteckningarna avser. Syftet med studien är också att ta reda på vad dessa personer anser att religionsundervisningen ska innehålla i ett postsekulariserat samhälle. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskapsämnets relevans i ett sekulariserat samhälle / The relevance of Religion Education in a secular society

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Johanna Roos Bergman; Belmina Omerhodzic; [2016]
  Nyckelord :sekularisering; religionsbegreppet; mångkultur; nyreligiositet; privatreligiositet; läroplan styrdokument; religionsdidaktik; metodik; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att först och främst ta reda på om dagens elever verkligen är sekulariserade. Oberoende om svaret är ja eller nej vill vi ta reda på hur detta påverkar religionsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Privatreligiositet : Att tända ett ljus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Helena Köhler; [2016]
  Nyckelord :Privatreligiositet; religionens förändring; svensk religiositet;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar begreppet privatreligiositet, vad det kan innebära och hur människor kan tänkas använda det i dagens svenska samhälle. Uppsatsen lyfter fram hur det blivit en förskjutning av religiositet, och att begreppet religiositet blivit något svenskar inte vill förknippas med. LÄS MER

 4. 4. "Jag har blivit mobbad sen jag tog på slöjan" : En studie om att vara muslimsk ung kvinna i den svenska skolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Erika Lagerström; [2013]
  Nyckelord :islam; muslim; tjej; skola; slöja; mobbad; värdegrund; privatreligiositet; skamkultur;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats handlar om att jag vill jag ta reda på hur fyra muslimska tjejer i Sverige resonerar kring hur de har blivit bemötta i skolan som muslimer. Min övergripande frågeställning är: Hur har några muslimska tjejer upplevt sin skoltid i en svensk skola? För att besvara denna fråga har jag fokuserat på tre olika områden: att vara muslim i relation till olika skolämnen, att möta eventuella fördomar och att vara troende i skolan. LÄS MER

 5. 5. In the Name of God : en studie om hur religiösa budskap kommer till uttryck i hårdrockstexter

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Martin Andersson; [2011]
  Nyckelord :Hårdrock; musik; textanalys; kristendomen; satanism; religionskritik; fundamentalism;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om hur religion kan användas samt komma till uttryck i hårdrockstexter. Undersökningen har skett genom analys av åtta olika låttexter, som belyser olika aspekter av religionen. LÄS MER