Sökning: "pro-choice"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet pro-choice.

 1. 1. DEN IRLÄNDSKA ABORTDEBATTEN Abortfrågans gestaltning i debattartiklar inför Irlands folkomröstning om abort den 25 maj 2018

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Jarnelid; [2019-02-14]
  Nyckelord :Irland; Abortdebatt; Media; Debattartiklar; Abort; Stigma; Gestaltning; Gestaltningsanalys; Ramverk; Polarisering;

  Sammanfattning : In a Europe where women’s access to abortion is all the more restricted Ireland displayed adifferent development when they in a referendum 25 May 2018 voted to legalize abortion.Ireland has one of Europe’s most restrictive legislation on abortion but is now moving towardsa more liberal legislation. LÄS MER

 2. 2. Abortfrågan i Polen - En kvalitativ diskursanalys av två tidskrifter under 2016 angående representationer av abortfrågan i Polen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Kaminska; [2018-04-26]
  Nyckelord :Polen; abort; abortdebatt; samhällsdebatt; rättigheter; pro-choice; pro-life; Poland; abortion; abortion debate; pro-choice; pro-life; societal debate; rights;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a deeper understanding of how abortion is represented in Polish opinions magazines during 2016, whichwas a turbulent year concerning the debate. The method that will be usedis a discourse analysis strongly inspired by Carol Bacchi’s method ”What’s The Problem Represented To Be?”, modified to fit the purpose. LÄS MER

 3. 3. Yes, to Repeal the Eighth Amendment : How the pro-choice movements organized prior the success in the Irish Referendum 2018

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Viktoria Hallmans; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Feminists and Catholics : Perspectives on the Abortion Debate in Bolivia

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Fanny Sandvik; [2017]
  Nyckelord :Abortion; Católicas por el Derecho a Decidir; the Catholic Church; Colectivo Rebeldía; Bolivia; rights; discourses; life; morality; Pro - Life; Pro - Choice; feminists.;

  Sammanfattning : This thesis is analysing the abortion debate in Bolivia and questions a supposed contradiction of being simultaneouslyfeminist and Catholicregarding opinions on abortion. By analysing texts from three important actors in the abortion debate in Bolivia, the studyshows on what arguments and discourses that are used within the debate, as well asconsideringthe interesting role of Católicas por el Derecho a Decidir (CDD -Catholics for the Right to Decide),that isa feminist organisation fighting for a complete decriminalisation of abortion in Bolivia, but are also Catholics. LÄS MER

 5. 5. Livet eller döden? : En kritisk diskursanalys av hur svenska medier debatterar abort

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Emma Stjernstedt; [2016]
  Nyckelord :Critical discourse analysis; discourse analysis; discourse; abortion; Dagen; ETC; Svenska Dagbladet; media and communication studies; Kritisk diskursanalys; diskursanalys; diskurs; abort; Dagen; ETC; Svenska Dagbladet; Medie- och kommuniaktionsvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet: Abort är ett ämne som är omdiskuterat, i Sverige finns det lagstadgat om fri abort sedan 1975. Men hur ser debatten om abort ut i medierna 40 år efter att aborten blev fri? Uppsatsen analyserar med hjälp av kritisk diskursanalys hur debatten förs samt vilka stridande diskurser som finns inom debatten. LÄS MER