Sökning: "proaktiv förmåga"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden proaktiv förmåga.

 1. 1. Går entreprenörskap att lära sig? : Utbildningens effekt på entreprenöriella karaktärsdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Katharina Revesz; Fanny Åberg; [2018]
  Nyckelord :Entreprenörskapsutbildning; entreprenöriell orientering; EO; risktagande; innovativ förmåga; proaktiv förmåga; självständighet;

  Sammanfattning : Det har länge diskuterats om entreprenörskap går att lära sig genom utbildning eller om det är ett karaktärsdrag. Sverige arbetar sedan 2011 med att främja nya innovativa företag och entreprenörskap genom utbildning i samband med Europa 2020, för att vidare främja samhällsekonomisk tillväxt. LÄS MER

 2. 2. Massmedial kommunikation som medel för att åstadkomma tröskeleffekt

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mattias Söderberg; [2016]
  Nyckelord :Diskursanalys; mediediskurs; underrättelseoperation Örnen; kommunikation; massmedia; avskräckning; tröskeleffekt; military-media relations;

  Sammanfattning : Försvarsmaktens underrättelseoperation Örnen i Stockholms skärgård hösten 2014 utgjorde på många sätt ett trendbrott för det svenska militära medlet. För första gången på över ett decennium offentliggjordes bevisad kränkande undervattensverksamhet på svenskt territorium. LÄS MER

 3. 3. Lustfyllt lärande i matematik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Dragana Brekalo; [2016]
  Nyckelord :formativ bedömning; lustfyllt lärande; självförtroende; varierande undervisningsform;

  Sammanfattning : Brekalo, Dragana (2016), Lustfyllt lärande matematik på lågstadiet. Speciallärarprogrammet, Matematikutveckling, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER