Sökning: "probability"

Visar resultat 1 - 5 av 1674 uppsatser innehållade ordet probability.

 1. 1. Tärningen är kastad : En kvalitativ intervjustudie om fysiskt material i sannolikhetslära i skolans årskurs 4–6 som visar på vikten av pedagogisk vägledning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Robert Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Matematik; fysiskt material; lärarhandledning; sannolikhetslära;

  Sammanfattning : Four teachers were asked about their experiences and opinions regarding physical material as teaching tools in the field of probability for students in grades four to six in Swedish primary school. Data collected through interviews was analyzed using the phenomenographic approach. LÄS MER

 2. 2. Misstro, diskriminering och tesen om social framgång : En kvantitativ analys av hur upplevelsen av att tillhöra en diskriminerad grupp påverkar personers tillit

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Statsvetenskap

  Författare :Katarina Rouane; [2020]
  Nyckelord :diskriminering; generell tillit; social tillit; socialt kapital; demokrati.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse the relationship between the experience of belonging to a discriminated group and the tendency to feel trust in other people and society. The two main questions the study seeks to answer are: • What significance does the experience of belonging to a discriminated group have for the inclination to feel trust in others and in society within the 18 EU countries? • To what extent can the impact of social success, including the experience of belonging to a discriminated group, explain the variations in levels of trust in others and in society within the 18 EU countries? This is a theory-testing and theory-developing study with explanatory ambitions. LÄS MER

 3. 3. Modeling asymmetry in volatility response - non-Gaussian innovations approach

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Ludvig Göransson; [2020]
  Nyckelord :ARCH; GARCH; APARCH; Asymmetric GARCH; non-Gaussian innovations; Laplace distribution; Leverage effect; Stylized facts; Volatility process.; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : This thesis is an explorative note on the non-Gaussian innovations of the volatility process. More specifically, the thesis investigates if the decomposition of the Standard Classical Laplace (SCL) distribution to a difference of two exponential is a valid alternative to modelling the asymmetric volatility processes, taking volatility clustering, the leverage effect and asymmetric response in volatility into account. LÄS MER

 4. 4. Mysteriet med de överrepresenterade decemberbarnen: En kvantitativ studie om sent födda barns överrepresentation inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Pontus Nilsson; Simon Karlsson; [2020]
  Nyckelord :autism; ADHD; attention-deficit hyperactivity disorder; relative immaturity; medication; diagnosis; neuropsychiatric disorder.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children that are born later in the year are, based on previous studies, more likely to be diagnosed with a neuropsychiatric disorder (hereby NPD), which is a bit surprising considering that NPDs are considered to be primarily genetic disorders. The aim of our study is to test the hypothesis that there is a correlation between being born later in the year and an increased prevalence of referrals from school because of suspicion of NPD. LÄS MER

 5. 5. A Chronology for a Massacre : Bayesian C-14 Analysis of the Archaeological Record from Sandby Borg, Öland

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Lindahl; [2020]
  Nyckelord :Radicarbon dating; C-14; Bayesian analysis; OxCal; Sandby borg; Iron age; Öland;

  Sammanfattning : This thesis addresses radiocarbon (C-14) dating of bioarcheological finds from Sandby borg, an iron-age ring fort on the east coast of the Baltic Sea island of Öland, Sweden. Archaeological evidence suggests that Sandby borg was used during the European migration period and that its main period of usage was terminated by an isolated incidence of inter-personal violence where the inhabitants were killed or abducted. LÄS MER