Sökning: "problem Fondbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden problem Fondbolag.

 1. 1. Vad är ett hållbart investeringsobjekt? : en kvalitativ studie om vägledande principer för hållbara investeringar inom fondförvaltning.

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Rasmus Larsen; Gabriel Rindberg; [2022]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; hållbara investeringar; beslutsfattande; legitimitetsteori; rationell beslutsmodell; begränsad rationalitet; investeringsobjekt; ; legitimitet;

  Sammanfattning : Världen står inför många utmaningar som exempelvis klimatförändringar, krig och miljöförstöring. Uppmaningar till globala åtgärder för att hantera dessa utmaningar framförs bland annat inom vetenskap, politik och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Hur hållbar är en hållbarhetsfond? : En studie av fem svenska fondbolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Johan Engström; Love Lilliegren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ämne som har fångat mångas blickar under de senaste åren. Nationer och individer har gått samman för att hantera de problem som vår värld står inför. LÄS MER

 3. 3. Nudging av hållbara investeringar : en kvalitativ fallstudie där relationen mellan nudging och legitimitet undersöks

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Cornelia Elmström Friberg; Emma Jakobsson Jansson; [2021]
  Nyckelord :hållbara investeringar; nudge teori; legitimitetsteorin; hållbar utveckling; hållbara fonder; nudging; legitimitet;

  Sammanfattning : Hållbara investeringar är ett av de lämpligaste sätten för fondbolag att bidra till en hållbar utveckling (Folqué et al., 2021). Eftersom hållbara fonder är en möjlig lösning på sociala- samt ekologiska problem bör de främjas (Talan & Sharma, 2019). LÄS MER

 4. 4. Stop Guessing and Start Tracking : Guidelines for Measuring Sustainability Performance of Funds

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :JIMMY LILJA; SIMON PARK; [2018]
  Nyckelord :Sustainable investments; Fund performance; Sustainability in fund; Hållbara investeringar; Fondprestation; Hållbarhet inom fondförvaltning;

  Sammanfattning : Conscious customers and the threat of regulations have compelled capital markets around the world to increase their sustainability focus. Today, a fund manager must know how to measure and communicate the sustainability of her fund’s portfolio, which raises the question of how such measurement should be designed? By interviewing decision makers at one of Sweden’s major fund management firms and examining existing sustainability metrics, we identify the key features practitioners want from a sustainability measurement and discuss how existing metrics relate to this. LÄS MER

 5. 5. Vad är hållbar fondförvaltning? : En studie om hur oklarheter gällande hållbarhetsbegreppet påverkar fondmarknaden

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Ringertz; Veronika Wallin; [2017]
  Nyckelord :Fund management; sustainability; conceptual problems; information asymmetries; institutional theory.; Fondförvaltning; hållbarhet; begreppsproblematik; informationsasymmetrier; institutionell teori.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns idag ett stort utbud av hållbara fonder på den svenska marknaden och intresset för att investera hållbart ökar. Dock finns det inte någon entydig definition av hållbarhet och därmed blir innebörden av ”hållbar fondförvaltning” diffus. LÄS MER