Sökning: "problem i fastighetsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden problem i fastighetsbranschen.

 1. 1. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER

 2. 2. Erbjuder fastighetsbolag ett utökat servicekoncept?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Rebecca Collstam; Hanna Stegrud; [2020]
  Nyckelord :Real estate; Service;

  Sammanfattning : I takt med att fastighetsbranschen blir mer kundorienterad ökar möjligheten för fastighetsbolag att utöka sitt tjänsteerbjudande för att möta kunders behov. Denna studie strävar efter att undersöka om fastighetsbolag i Malmö erbjuder tilläggstjänster utöver kärntjänsten vid uthyrning av lokaler. LÄS MER

 3. 3. Exploring financial decisions in Swedish commercial real estate : How the question of added flexibility in the real estate product is handled in practice

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Matthis Niklas Schilke; [2020]
  Nyckelord :Flexibility; adaptability; commercial real estate; financial investments; decision making; Flexibilitet; anpassningsbarhet; kommersiella fastigheter; finansiella investeringar; beslutsfattande;

  Sammanfattning : This thesis explores how the question of added flexibility in the real estate product is handled by Swedish commercial real estate developers. Theoretically this problem can be solved with a real options approach. Traditionally the use of real options analysis in practice in commercial real estate has been limited. LÄS MER

 4. 4. Värmebölja och bostäder

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Olsson; Thomas Hevele; [2020]
  Nyckelord :Värmebölja; Övertemperaturer; Inomhustemperatur; Bostäder; Sommarvärme; Regelverk; Passiva åtgärder; Passiv kyla; Aktiv kyla; Komfortkyla; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur bygg- och fastighetsbranschen arbetar med problematiken kring värmeböljor och höga inomhustemperaturer i bostäder. Målsättningen är att få förståelse för problematiken, utreda och bidra med kunskap inom ämnet för bostäder i befintligt bestånd respektive nyproduktion. LÄS MER

 5. 5. Geografisk inverkan på fastighetsinvesteringar : En jämförelse mellan små- och storstad

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Benjamin Gillberg; Ludwig Djursén; [2020]
  Nyckelord :Investment interest; profitability; growth; risk assessment; Investeringsvilja; lönsamhet; tillväxt; riskbedömning;

  Sammanfattning : Det sker dagligen många fastighetsinvesteringar runt omkring i sverige, många av dessa investeringar saknar en grundlig marknadsundersökning inför investeringen. Detta skapar problem inom fastighetsbranschen. LÄS MER