Sökning: "problem i fastighetsbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden problem i fastighetsbranschen.

 1. 1. Design för översikt av kontinuerliga dataflöden : En studie om informationsgränssnitt för energimätning till hjälp för fastighetsbolag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emma Pettersson; Johanna Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Information Interfaces; Continuous Data Flow; Real Estate Industry; Information System Success Model; Usability; Information Design; Featuritis; Informationsgränssnitt; kontinuerliga dataflöden; fastighetsbranschen; information system success model; användbarhet; informationsdesign; featuritis;

  Sammanfattning : Programvaror och gränssnitt är idag en naturlig del av vår vardag. Att ta fram användbara och framgångsrika gränssnitt är i företagens intresse då det kan leda till nöjdare och fler kunder. LÄS MER

 2. 2. Will the Appraisal Process for Commercial Real Estate be Automated? A study on the perceptions amongst professionals operating within the Swedish CRE industry

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Victoria Fristedt; [2018]
  Nyckelord :CRE; Automation; CRE appraisal; Digitalized appraisal process;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Kommer den kommersiella fastighetsvärderingsprocessen automatiseras? En studie i uppfattningarna hos verksamma aktörer inom den svenska kommersiella fastighetsbranschen. Författare: Victoria Fristedt Handledare: Peter Palm Problemformulering: Digitaliseringen av den kommersiella fastighetvärderingsprocessen är på framfart. LÄS MER

 3. 3. Variabler som förklarar skuldräntan hos SME:s i fastighetsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Jonas Byström; Paulina Persson; [2018]
  Nyckelord :SME; financing; interest rate; economic crisis; age; solidity; size; SME; finansiering; skuldränta; ekonomisk kris; ålder; soliditet; storlek;

  Sammanfattning : Små och medelstora företag, fortsatt benämnda SME:s, spelar en viktig roll för den ekonomiska tillväxten, framförallt i de industriella ekonomierna där de utgör 99 procent av alla företag samtidigt som de i särklass bidrar med flest arbetstillfällen. När det kommer till SME:s finansieringsmöjligheter är de väldigt beroende av externt kapital, dels för att kunna driva sin verksamhet, men även för att kunna utvecklas och växa. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering inom den Svenska Fastighetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Joel Ajne; Marcus Peterhoff; [2018]
  Nyckelord :PropTech; Real Estate Digitalization; Real Estate; PropTech; Fastighetsdigitalisering; Fastigheter;

  Sammanfattning : PropTech har kommit att bli ett världsomspännande fenomen inom fastighetsmarknaden. Digitaliseringens egenskaper gynnar hela spannet av ägare, investerare och hyresgäster. Kostnadseffektivisering, tidsoptimering och förnyandet av stereotypa processer är några av anledningarna till detta. LÄS MER

 5. 5. Verkligt värde –Ett verktyg för Earnings Management i samband med chefsbyten inom den svenska fastighetsbranschen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Gunnarsson; Robert Rehnberg; [2017-07-05]
  Nyckelord :Earnings Management; Verkligt värde; Big Bath; IAS 40; IFRS 13; Förvaltningsfastigheter;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem: Den obligatoriska tillämpningen av IFRS för koncerner inom EUblev en påverkande faktor för fastighetsbolagen. Tillsammans med IFRS medföljde standardenIAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. LÄS MER