Sökning: "problem i naturen"

Visar resultat 1 - 5 av 186 uppsatser innehållade orden problem i naturen.

 1. 1. Att synliggöra ekonomins påverkan på naturen: miljöräkenskaper i svensk politik 1966-2017

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Nestor Morberg; [2018-06-28]
  Nyckelord :Nya mått på välstånd; Gröna nyckeltal; miljöräkenskaper; indikatorer; statistik; mått; BNP; ekonomi; miljö; ekologisk ekonomi; samhällets metabolism; Politics of Indicators; Science and Technology Studies; What’s the problem represented to be?; Herman Daly; Carol Bacchi; DPSIR; gröna nationalräkenskaper; Grönt BNP;

  Sammanfattning : This paper uses documents from the Swedish riksdag and public reports from 1966-2017 to map the development of ecological indicators in Sweden that complement the GDP-measure to show the level of environmental sustainability of society. It uses an ecological economic perspective which views the economy as a subsystem of the natural environment, and therefore pays special attention to physical indicators that show the exchange of energy, resources and waste and emissions between the economy and nature. LÄS MER

 2. 2. Egoism eller Altruism - Hur tänker konsumenter kring hållbar konsumtion? : En kvalitativ studie om det gap som identifierats mellan attityd och beteende avseende hållbar konsumtion.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Lundgren; Catherine Christoffersson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbarhet är ett ständigt aktuellt problem och under de senaste decennierna har människans globala påverkan på naturen accelererat snabbare än någonsin, till stor del på grund av västvärldens beteende-och konsumtionsmönster. Ju mer som produceras och konsumeras, desto mer påverkas allt levande omkring. LÄS MER

 3. 3. Increased leaching of metals as a result of foundation work

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emmy Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Principal components analysis; Modified double mass analysis; Geochemistry; Sulphide bedrock; Remediation methods; Surface water pollution;

  Sammanfattning : Heavy metal contamination in the environment is a global issue that is likely to increase in the future. This report investigates a construction area in which increased concentrations of the heavy metals cadmium, cobalt, copper, nickel and zinc and a decreased pH-value has been observed in the surface water recipient. LÄS MER

 4. 4. Grön klimatanpassning i fysisk planering : förslag till åtta gröna strategier för Mariestads klimatanpassningsplan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Mona Nilsson; [2018]
  Nyckelord :fysisk planering; grön klimatanpassning; långsiktig hållbarhet; grönstruktur; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Just nu pågår en global uppvärmning. Forskning visar att det sker globala förändringar i klimatet till följd av de ökade koldioxidutsläpp som människan varit orsak till under 1900-talet. Globalt märks temperaturförändringarna tydligt genom stigande havsnivåer och minskningar av glaciär- och inlandsisar (Naturvårdsverket, 2016a). LÄS MER

 5. 5. Cirkulär Ekonomi - för att få livsmedelsbutiken svinnfri : En studie om hur livsmedelsbutiker kan minska sitt matsvinn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sara Bernsby; Camilla Sannehall; [2018]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Matsvinn; Livsmedelsbutiker; Hållbart företagande; Avfallshierarki;

  Sammanfattning : Mängden resurser som förbrukas i dagens samhälle är ett problem. I Sverige förbrukas resurser som motsvarar två och ett halvt jordklot. Det är en ohållbar utveckling och FN har bland annat satt upp målet att halvera avfallet fram till år 2030. LÄS MER