Sökning: "problem i usa på engelska"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden problem i usa på engelska.

 1. 1. Metoder som arbetsterapeuter kan använda för att minska utmanande beteende : En scoping review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Ida Wigrup; Linn Warfving; [2018]
  Nyckelord :activity limitation; intervention; preventative measures; problem behaviour; strategies and support; aktivitetsinskränkning; förebyggande arbete; intervention; strategier och stöd; utåtagerande beteende;

  Sammanfattning : Utmanande beteende kan ofta innebära aktivitetsinskränkningar för individer som lider av beteendet men även för omgivningen. Detta innebär färre möjligheter till aktivitet och delaktighet och riskerar att gå ut över livskvalitén. LÄS MER

 2. 2. Is signal crayfish (Pacifastacus leniusculus) able to biologically control the invasive zebra mussel (Dreissena polymorpha)?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Charlotte Malmborg; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to collect new knowledge about the importance of signal crayfish predation on zebra mussels in Lake Erken. Possibly with implications on biological control of the invasive species in Swedish lakes. LÄS MER

 3. 3. Infärgning av yrkesämne i engelska på Fordons- och transportprogrammet : Elevers upplevelse av en intervention

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Leif Strandberg; [2013]
  Nyckelord :Motivation; Infärgning; Yrkesengelska; Ämnesintegration;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur min gymnasieklass på en kommunal skola i år ett på Fordon- och transportprogrammet, FT med 24 elever, upplever en intervention med infärgning av yrkesämnet i engelskkursen. Bakgrunden till studien är att jag har upplevt problem med att få eleverna motiverade till att jobba med engelskan och visa intresse för det vi gör. LÄS MER

 4. 4. Väsentligen Negativ Förändring - En studie av MAC-klausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christoffer Benninge; [2008]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : MAC-klausuler används ofta för att reglera risken för oförutsedda händelser från tiden då ett offentligt uppköpserbjudande lämnas tills affären är avslutad. Dessa är oprövade i Sverige men det finns utländska avgöranden som visat hur en bedömning kan arta sig. LÄS MER

 5. 5. Outsourcing av programvaruutveckling i Indien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Frankki; [2006]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att välja att flytta en del av sin verksamhet till andra sidan jorden, i detta fall Indien, är ett stort steg för de flesta företag. Om detta val görs är det av yttersta vikt att det grundar sig på riktig information om förutsättningarna i landet ifråga. Detta gäller de juridiska-, företagsekonomiska- och kulturella förutsättningarna. LÄS MER