Sökning: "problem inom redovisning"

Visar resultat 1 - 5 av 327 uppsatser innehållade orden problem inom redovisning.

 1. 1. Konservativ redovisning i kristider – En kvantitativ studie om konservativ redovisning och goodwillnedskrivningar i europeiska börsbolag innan och under Covid-19-pandemin

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Magnusson; Alice Olsson; [2021-08-23]
  Nyckelord :villkorad konservatism; conditional conservatism; goodwillnedskrivningar; Covid-19; nedskrivningsbehov; ekonomiska omständigheter; finansiell rapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Goodwill och konservatism är omdebatterade ämnen inomredovisning. Grad av villkorad konservatism tycks enligt tidigare forskning påverka omnedskrivningar görs eller inte och är en viktig faktor för att ekonomiska förluster ska avspeglasi rätt tid. LÄS MER

 2. 2. Ökad tillgänglighet genom orsaksidentifiering av stopporsaker i en instabil process inom plastproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Moa Ellmarker; Madeleine Johansson; [2021]
  Nyckelord :instabil process; tillgänglighet; orsaksidentifiering; dokumentation; stopporsak;

  Sammanfattning : En hållbar produktion har blivit en allt mer central och global fråga som alla tillverkande företag måste ta hänsyn till. Att på ett resurssnålt sätt kunna ta till vara på befintligt material och andra tillgångar har därför blivit en viktig aspekt för att minska produktionskostnader och kassationer. LÄS MER

 3. 3. Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 :  En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ereblina Gashi; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 - En studie om strategier grundat på opportunistiskt beteende vid redovisningsfrihet  Bakgrund och problem:  IASB implementerade den 1 januari 2005 ett nytt regelverk så kallad IFRS som gällde för alla börsnoterade bolag i Europa. Enligt det utfärdande expertorganet IASB skulle fasta linjära avskrivningar ersättas med en nedskrivningsprövning av goodwill. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av klimatpåverkan från industriellt producerade och traditionellt platsbyggda flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kling Anton; [2021]
  Nyckelord :LCA; Klimatpåverkan; Industriellt byggande;

  Sammanfattning : COMPARISION OF CLIMATE IMPACT FROM INDUSTIALLY PRODUCED AND TRADITIONALLY SITE-BUILT APARTMENT BUILDINGS  Greenhouse gas emissions is a global problem that is causing climate change on our planet. In Sweden, the construction and real estate sector accounts for about 21% of the total emissions. LÄS MER

 5. 5. Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Leirup; Christian Brams; Alexander Waldo; [2021]
  Nyckelord :Government grants; Generally Accepted Accounting Principles; Covid-19; IAS 20; K3; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. LÄS MER