Sökning: "problem inom svensk förvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden problem inom svensk förvaltning.

 1. 1. Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m : En analys och redovisning av Hyresgästutredningens framtagna överväganden och förslag

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ulrica Löv; [2018]
  Nyckelord :Hyresgästutredningen; Hyresrätt; Hyresjuridik; Juridik; Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus; Hyreslagen; Bostadsförvaltningslagen; Förvärvslagen; Åtgärdsföreläggande; Särskild förvaltning; Hyra bostad;

  Sammanfattning : Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. LÄS MER

 2. 2. Offentlig upphandling i förändring - en diskursanalys av ett regeringsförslag.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Eriksson; Elin Olsson; [2018]
  Nyckelord :Upphandling; Problemframställning; Konkurrens; Europeiska unionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Offentlig upphandling är ett ämne som diskuteras både nationellt och internationellt. Redan sedan Sveriges inträde till Europeiska unionen år 1995, har upphandling allt mer och mer reglerats på EU-nivå och idag, sker all reglering kring upphandlingsförfaranden på EU-nivå. LÄS MER

 3. 3. Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk : Om problematiken kring den territoriella upphovsrätten i förhållande till den gränslösa Internetmiljön på EU:s inre marknad

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Anna Matson; Jessica Hirvijärvi; [2017]
  Nyckelord :Upphovsrätt;

  Sammanfattning : Gränsöverskridande licensiering av näträttigheter till musikaliska verk är och har varit ett oerhört komplext område. Därav införlivades år 2014 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/26/EU av den 26 februari 2014 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter och gränsöverskridande licensiering av rättigheter till musikaliska verk för användning på nätet på den inre marknaden. LÄS MER

 4. 4. Globaliserad snittblomsproduktion och svensk kyrkogårdsförvaltning ur ett hållbarhetsperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Therése Rydsberg; [2016]
  Nyckelord :kyrkogårdsförvaltning; miljöcertifiering; snittblommor; rosor; Kenya; miljöetik;

  Sammanfattning : När en blomma klippts från plantan är den ytterst förgänglig. Detta faktum var tidigare avgörande vid val av plats för kommersiell odling av snittblommor, då verksamheten var begränsad till områden nära den konsumerande marknaden. Idag är dock avståndet inte längre av någon betydelse. LÄS MER

 5. 5. VA-planers bidrag till en god vattenstatus: En studie av åtgärd 37 i åtgärdsprogrammen för 2009-2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Carl Runsbech; [2015]
  Nyckelord :Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Åtgärd 37 – Hur fungerar det? Under det senaste decenniet har miljöproblem kopplat till utsläpp av vatten och avlopp utvecklats från att vara lokala hälsofrågor, till att bli en nationell och global miljöfråga. Historiskt sett så har det varit stor brist på övergripande planering för vatten och avlopp i de svenska kommunerna och år 2000 kom EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). LÄS MER