Sökning: "problem primärvård"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden problem primärvård.

 1. 1. Patienters erfarenheter av fysioterapi vid utmattningssyndrom - en Enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Essermark; Måns Fritzell; [2018-02-26]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; Mental hälsa; Primärvård; Webbenkät; Fysioterapeutisk behandling; Kroppsmedvetandeträning; Stress;

  Sammanfattning : Bakgrund:Syfte: Psykisk ohälsa är ett växande problem och utgör idag i Sverige en av de främsta orsakerna till sjukskrivning. Utmattningssyndrom utgör en betydande del av denna ohälsa. Fysioterapeutisk behandling är ett av flera alternativ som finns att tillgå. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av att leva med hjärtsvikt samt åtgärder som kan främja livskvaliteten hos denna patientgrupp : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Jenssen; Katri Malkki; [2018]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Primärvård; Omvårdnad primärvård;

  Sammanfattning : Läkemedelsbehandlad hjärtsvikt är i Sverige ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd och prevalensen ökar med stigande ålder. På grund av en ökande medelålder i Sveriges befolkning blir diagnosen hjärtsvikt allt vanligare. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lena Åsblom; [2018]
  Nyckelord :coping; district nurse; primary care; telephone nurse.; coping; distriktssköterska; primärvård; telefonsjuksköterska.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors och sjuksköterskors reflektioner av arbete med telefonrådgivning i primärvården. Bakgrund: Telefonrådgivning utgör idag en stor del av sjuksköterskors arbete i primärvården. LÄS MER

 4. 4. Hälsosamtal vid övervikt och fetma - utifrån distriktssköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Petra Hallberg; Jenny Nordén; [2018]
  Nyckelord :övervikt; fetma; hälsosamtal; upplevelser; sjuksköterska; distriktssköterska; erfarenheter; primärvård; vårdmöte;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma är problem som ökar över hela världen och förekomsten av fetma har mer än fördubblats de senaste decennierna. Livsstilsförändringar och egenvård är viktigt för att förebygga och behandla detta. Distriktssköterskor känner ofta att det saknas tid för att vägleda patienter på ett bra sätt inför viktnedgång. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors handhavande av och kunskaper om svårläkta sår : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Amanda Appelqvist; Anette Sjögren; [2018]
  Nyckelord :chronic wounds; district nurse; disposal; knowledge.; distriktssköterska; handhavande; kunskap; svårläkta sår.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Svårläkta sår är ett hälsoproblem världen över. Kontinuitet, personcentrerad vård, korrekt sårbedömning och tillämpad kunskap om sårläkningsprocessen och bakomliggande faktorer ligger till grund för god sårläkning. LÄS MER