Sökning: "problem"

Visar resultat 1 - 5 av 36088 uppsatser innehållade ordet problem.

 1. 1. Hälsofrämjande motion för alla elever: Vilka hinder står i vägen?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Xzenu Cronström Beskow; [2019-12-02]
  Nyckelord :Motion; träning; idrott hälsa; stereotyper; fördomar; bigotteri; diskriminering; mellanförskap; utanförskap; kategorism; identitet; dikotomism; falska dikotomier; hinder; skola; gymnasieskola; gymnasium; elever;

  Sammanfattning : Motion är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, men vi lever i allmänhet mycketstillasittande liv. Såväl läroplanen som internationella organ rekommenderar att skolan skaerbjuda sina elever riklig tillgång till motion, men det är tveksamt i vilken mån dettaönskemål blir uppfyllt. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 3. 3. Department of Computer Science and Engineering UNIVERSITY OF GOTHENBURG CHALMERS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Gothenburg, Sweden 2018 Statistical Model Update Optimization in Industrial Practice

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Maria-Bianca Cindroi; Robinson Iheanacho Mgbah; [2019-11-19]
  Nyckelord :machine learning model; optimization; changing models;

  Sammanfattning : This thesis presents a study done on optimizing machine learning model updates. The department of Quality and Functionality in a multinational telecommunication company is searching for an optimal solution to the problem of when, and how, to trigger a training cycle of a statistical model on their test execution dataset. LÄS MER

 4. 4. Towards Automating a Risk-First Threat Analysis Technique

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Karanveer Singh; Margit Saal; Andrius Sakalas; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the past decade, secure software designtechniques have found their way into the software developmentlifecycle. In this context, threat modeling (or analysis) methodologiesare used to systematically identify threats in the designphase of software development. LÄS MER

 5. 5. Testing practices in indie game development from a software engineering perspective: an exploratory study

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Snezhina Racheva; [2019-11-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The games industry produces software with a main focus of entertainment, as opposed to fulfilling a certain business need. As a result, technical aspects of the final product are prioritised only at a base minimum level, keeping them from getting in the way of the game’s entertainment value. LÄS MER