Sökning: "problemfokuserad coping"

Visar resultat 1 - 5 av 73 uppsatser innehållade orden problemfokuserad coping.

 1. 1. Socialsekreterares hantering av arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Alexandra Schultz; [2020]
  Nyckelord :Socialsekreterare; stress; arbetsrelaterad stress; stresshantering; coping. New Public Management;

  Sammanfattning : Att jobba som socialsekreterare inom socialtjänsten idag kan vara mycket stressigt. Tempot är högt för de anställda och behovet från individer i samhället ökar ständigt. Pressen ökar på att socialtjänsten i Sverige ska klara av mer och mer och klienternas behov blir allt mer varierande och komplicerade. LÄS MER

 2. 2. Upplevd akademisk stress och copingstrategier hos gymnasieelever : En Kvantitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Ervin Kljako; Michelle Forsberg; [2019]
  Nyckelord :Problemfokuserad coping; emotionsfokuserad coping; gymnasieelever; upplevd akademisk stress;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur coping predicerade den upplevda akademiska stressen hos gymnasieelever i årskurs tre samt vilken den mest förekommande copingstrategin var under upplevd akademisk stress. En tvärsnittlig enkätstudie med korrelationell design utfördes där upplevd akademisk stress samt coping mättes. LÄS MER

 3. 3. Elever i årskurs tre samtalar om klimatförändringar, känslor som uppstår och hur de bemöts i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Matilda Hänninen; Sofie Håkansson; [2019]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Årskurs tre;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilket innehåll som blir synligt när elever i årskurs tre talar om klimatförändringar, vilka perspektiv såsom oro, hopp och framtidstro som framträder i dessa samtal samt hur eleverna upplever att deras tankar och känslor blir bemötta i undervisningen. Genom en kvalitativ undersökning har diskussioner i fem fokusgrupper, med fem elever i varje, genomförts på tre olika skolor i Malmö. LÄS MER

 4. 4. Vad händer när jag inte finns längre? : Föräldrars föreställningar om framtiden för sina intellektuellt funktionsnedsatta barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Sarah Algesjö Rautiainen; Annika Strand; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate what thoughts and strategies parents of people with intellectual disabilities had concerning their children’s future, and if whether societal attitudes had an impact on these thoughts. A qualitative study was conducted through focus group discussions. LÄS MER

 5. 5. Career Challenges and Coping Strategies of Swedish Elite Show Jumpers : A mixed-methods study

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stephanie Reveny; Elvira Stafverfeldt; [2019]
  Nyckelord :athletic identity; athletic injuries; coping; equestrian sport; financial challenge; holistic athletic career model; show jumpers; coping; finansiella utmaningar; holistiska karriärutvecklingsmodellen; hoppryttare; idrottsidentitet; idrottsskador; ridsport;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine perceived challenges and coping strategies of Swedish elite show jumpers from the holistic perspective. A mixed-methodology was used with a dominant qualitative design and a supportive quantitative design. LÄS MER