Sökning: "problemformulering design"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade orden problemformulering design.

 1. 1. Informationsflöde vid användning av multipla tillverkningskanaler : En fallstudie som kartlägger hantering av information mellan original equipment manufacturer och kontraktstillverkare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofie Stålnacke; Sara Lorén; [2020]
  Nyckelord :Communication; contract manufacturer; information exchange; information flow; lean; OEM; partnership; process owner; Informationsutbyte; informationsflöde; kommunikation; kontraktstillverkare; lean; OEM; partnerskap; processägare;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att kartlägga hantering av information mellan original equipment manufacturer (OEM) och kontraktstillverkare. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilken information skickas mellan OEM och kontraktstillverkare? Hur skickas information mellan OEM och kontraktstillverkare? Vilka faktorer påverkar informationsutbytet mellan OEM och kontraktstillverkare? Metod – En förstudie genomfördes för att formulera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Effekter av meditation på upplevd stress : en experimentell fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: FysioterapiUppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation); Uppsala universitet/Åsenlöf: FysioterapiUppsala universitet/Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

  Författare :Fredrik Birgegård; Maja Månsson; [2020]
  Nyckelord :stress; meditation; perceived stress; anxiety; sources of irritation; perceived control; Stress; meditation; upplevd stress; nervositet; irritationsmoment; upplevd kontroll;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterade sjukdomar har blivit allt vanligare i Sverige. Stress är kopplat till flertalet sjukdomar, psykisk ohälsa och smärta. Meditation i olika former har visat sig påverka ett flertal funktioner i hjärnan positivt, och kan ha en stressreducerande effekt hos människor. LÄS MER

 3. 3. Cresto Group AB - expect more : Räddningsprodukt - RP01

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Ahmed Issa; Daniel Bruzell; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cresto Group AB startades år 1999 av entreprenören Jonas Cedås. Cresto Group AB bygger på en lång historia av både praktisk och teoretisk erfarenhet av höjdarbete inom olika industrier, länder och kulturer. LÄS MER

 4. 4. Umeå Energis resa från produkt till tjänst: : En kvalitativ studie om hur en styrmodell kan implementeras för att hjälpa ett arbetsområde att skapa kundvärde.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Martin Dahlberg; Anders Grahn; [2019]
  Nyckelord :Management; Ekonomi; Företagsekonomi; Servitization; MCS; PMS;

  Sammanfattning : Tjänster, immateriella skapelser, som konstruerats för att interagera med, utveckla, komplettera och förstärka den påverkan materiella objekt har på människans vardag. Den potential som finns i dessa fenomen är, om den används på rätt sätt enorm och värdet som kan skapas av dem är gränslöst. LÄS MER

 5. 5. Digital kompetens : Den fjärde industriella revolutionens krav på digital kompetens i relation till den strategiska kompetensförsörjningen inom industribranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Bobby Hall; Erik Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; digital kompetens; strategisk kompetensförsörjning; industri; digital skills; digital transformation; digital talent; hard and soft digital skills.;

  Sammanfattning : Problemformulering: Ledares uppfattning om vad som utgör digitala kompetenser relaterat till den strategiska kompetensförsörjningen av dessa kompetenser. Syfte: Att beskriva vad ledare inom industribranschen anser vara digitala kompetenser och betydelse ledare ger åt dessa kompetenser i relation till industriföretags strategiska kompetensförsörjning. LÄS MER