Sökning: "problemformulering engelska"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden problemformulering engelska.

 1. 1. Engelskundervisning genom multimodalt material : Hur multimodalt material kan påverka elevers engelskinlärning samt lärares undervisning i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Sjöö; Gustav Lind; [2020]
  Nyckelord :EFL; ESL; multimodalt material; grundskolan; årskurs 4-6; engelsk språkinlärning;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser forskning kring olika multimodala material inom engelskundervisning med fokus på barn och ungdomar. Enligt studiens problemformulering, behövs metoder för att ge stöd till en komplicerad språkinlärningsprocess, bidra till elevers motivation samt skapa anpassning för elevers skilda behov vid inlärning i engelskämnet. LÄS MER

 2. 2. Föräldraoro i samband med deras barns hjärtsjukdom

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ann-Christine Ekengren; [2016]
  Nyckelord :Föräldrar; Barn; Oro; Hjärtsjukdom; Omvårdnadsåtgärder;

  Sammanfattning : I Sverige föds det cirka ca 750-1000 barn med hjärtfel. En del hjärtsjukdomar måste korrigeras med kirurgi medan en del kan skötas medicinskt och/eller med uppföljande och regelbundna undersökningar på barnklinik. Det finns en ständigt pågående utveckling av operationsmetoder och behandlingar gällande medfödda hjärtfel. LÄS MER

 3. 3. Verksamhetsstyrning : Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sin verksamhet?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Anna Burström; Marie Carlsson; [2008]
  Nyckelord :verksamhetsstyrning; budget; balanserat styrkort;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Verksamhetsstyrning- Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer praktisktsin verksamhet?Problemformulering: Hur styr banker respektive revisions/redovisningsbyråer sinverksamhet?Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur banker respektiverevisions/redovisningsbyråer praktiskt styr sin verksamhet ochvilka styrhjälpmedel de använder sig av. För att utveckla dettakommer vi att studera om det finns likheter och skillnader mellande olika branscherna samt studera hur verksamhetsstyrningeneventuellt anpassas till följd av omvärldsförändringar. LÄS MER

 4. 4. Granskning av årsredovisningar i engelska fotbollsklubbar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Magnus Gustavsson; Selma Rizvanovic; Fredric Waern; [2007]
  Nyckelord :årsredovisningar;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka och jämföra hur de engelska fotbollsklubbarnas årsredovisningar ser ut. Vi har dessutom valt att undersöka om klubbarna följer de gällande regler som finns samt om deras årsredovisningar ger en rättvisande bild över klubbens ekonomiska ställning. LÄS MER