Sökning: "problemformulering socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden problemformulering socialt arbete.

 1. 1. ATT ARBETA MED BARN SOM UTSATTS FÖR SEXUELLA ÖVERGREPP En kvalitativ studie om hur väl rustade socialsekreterare upplever sig vara för att bemöta sexuellt utsatta barn.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linus Rosén; Susete Silveiro; [2020-01-21]
  Nyckelord :självförmåga; sexuellt våld; barn; anknytning; socialsekreterare; bemötande.;

  Sammanfattning : När Socialtjänsten får information om att ett barn kan ha blivit utsatt för sexuella övergrepp ska en utredning alltid inledas och barnet tilldelas en socialsekreterare som ska utreda vad som hänt och vilket behov av stöd barnet har. Detta arbete utgörs till stor del av samtal med barnet och det är av stor vikt att socialsekreteraren i detta arbete känner sig bekväm med att bemöta sexuellt utsatta barn och tillräckligt rustad för att klara av arbetet. LÄS MER

 2. 2. Är flexibilitet något att sträva efter? : En kvalitativ stuide om hur flexibilitet påverkar en arbetstagares välmående i den offentliga- respektive den privata sektorn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Tikkala; Line Reinert; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Trots att den industriella revolutionen, inte minst den digitala revolutionen har gynnat uppkomsten av flexibla arbetsformer, har det även framkommit att denna revolution satt sina spår på arbetstagarens välmående. Ny teknik gör det möjligt för arbetstagarna att vara tillgängliga när och var som helst, vilket leder till att man som arbetstagare har möjlighet till att vara flexibel. LÄS MER

 3. 3. Introduktion av bemanningsanställda i arbetet - hur kan den bli lyckad? : En fallstudie med fokus på kunskapsöverföring och gemenskap vid introduktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Edwin Gothin; Mathilda Östensson; [2019]
  Nyckelord :Work introductions; temporary workers; fellowship; knowledge management; knowledge sharing; Introduktion; bemanningsanställda; kunskapsöverföring; gemenskap; knowledge management; knowledge sharing; medarbetarskapshjulet; inskolningskurva;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En introduktion till arbetsplatsen ger det första intrycket av situationen. Introduktionen innefattar de aktiviteter och processer som krävs för att kunna genomföra ett arbete (Arbetsmiljöverket, 2018), men även förvärvande av den sociala kunskapen och kompetens som krävs i arbetet (Benzinger, 2016). LÄS MER

 4. 4. Den dödliga omtanken : En litteraturstudie över svenska riktlinjer, handböcker och vårdprogram för Münchhausen by proxy

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Petra Hedelin; Hanna Lindell; [2018]
  Nyckelord :Munchausen by proxy; Child abuse; Social work; Health care; Guidelines; Health care programs; Münchhausen by proxy; Barnmisshandel; Socialt arbete; Hälso- och sjukvård; Riktlinjer; Vårdprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Denna studie uppmärksammar det komplexa fenomenet Münchhausen by proxy (MBP). MBP innebär att en förälder hittar på eller skapar sjukdomar hos sitt barn. Barnet får genomgå medicinska undersökningar, behandlingar och provtagningar. LÄS MER

 5. 5. CSR och Agenda 2030 : En flerfallsstudie om Agenda 2030s påverkan på hållbarhetsarbetet hos svenska energiföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Callerud; Hanna Månsson Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; social responsibility; shareholders; Agenda 2030; Corporate Social Responsibility; samhällsansvar; intressenter; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Problemformulering År 2015 beslutade FN om en ny universell hållbarhetsplan, vid namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som råder i världen. Enligt EU-kommissionen ska CSR-arbete ledas på initiativ av företaget. LÄS MER