Sökning: "problemformulering upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden problemformulering upplevelse.

 1. 1. VAR ÄR FREDSMÄKLAREN? : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av chefslöshet och konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnea Kilheim; Jonathan Wallmark; [2019]
  Nyckelord :chefslöshet; konflikthantering;

  Sammanfattning : En trend i samhället har identifierats där allt fler företag väljer att anamma radikalt decentraliserade organisationsformer för att nå en högre grad flexibilitet och innovation. Detta har lett till bildandet av chefslösa organisationer som helt utesluter hierarkier och formellt ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rima Akgül; Christine Engdahl; [2019]
  Nyckelord :barn; tonåringar; upplevelser; förälder med cancer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. LÄS MER

 3. 3. Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Amanda Lilja; Denise Georgsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; influencers; varumärkeslojalitet; trovärdighet; sociala medier; elektronisk word of mouth; köpintention; betalda samarbeten; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Titel: Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet Problemformulering: Influencer marketing har idag fått ett enormt genomslag på sociala medier och företag använder i allt större utsträckning sig av influencers för att marknadsföra sina produkter. Konsumenter har visat sig vara mer mottagliga för influencers marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring då denna typ av marknadsföring anses vara mer trovärdig och genuin. LÄS MER

 4. 4. E-handel av livsmedel i utveckling : En studie om främjande aspekter samt barriärer som påverkar konsumenten i köpbeslutsprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Julia Åhlander; Isabelle Bylander; Filip Johansson; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; purchase decision-making process; digital purchase decisionmaking process; E-handel; köpbeslutsprocess; digital köpbeslutsprocess;

  Sammanfattning : Syfte och problemformulering: Syftet med studien är att identifiera de främjande aspekter samt barriärer som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel. Hur ser den digitala köpbeslutsprocessen ut och var i processen uppstår barriärerna? Teori: Studiens teoretiska referensram omfattar en presentation av de aspekter som har en påverkan på konsumentens köpbeslut vid e-handel, vilka är produktkvalitet, varumärkesförtroende, pris, upplevelse, demografiska aspekter, tid och bekvämlighet samt utformning av hemsida. LÄS MER

 5. 5. Patienters delaktighet i personcentrerad vård : litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Annelie Bohman; Annette Sjöborg; [2018]
  Nyckelord :Patientdelaktighet; Personcentrerad vård; Vuxna patienter; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Patienter har en lagstadgad rätt att vara delaktig i sin vård och omsorg och vården ska utgå från patienters integritet och självbestämmande. Hälso- och sjukvårdspersonal ska skapa förutsättningar för patienter att vara aktivt delaktig i sin vård och omsorg. LÄS MER