Sökning: "problemlösande coping"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden problemlösande coping.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter av diagnosticering samt anpassning till livet med Multipel skleros utifrån ett patientperspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Svante Olofsson; Elias Wennberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros (MS) är en kronisk, inflammatorisk och autoimmun sjukdom som bidrar till en rad konsekvenser i vardagen för den drabbade. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva personers erfarenheter av att diagnostiseras med MS och anpassning till livet med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Copingstrategier för att hantera livet efter en förvärvad hjärnskada. : En literaturstudie.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Sabine Davidsson; Inga-Lill Persson; [2019]
  Nyckelord :Coping; förvärvad hjärnskada; traumatisk hjärnskada;

  Sammanfattning : Introduktion. En förvärvad hjärnskada är en av de vanligaste orsakerna till bestående neurologiska funktionshinder och bara ett fåtal patienter återvinner tidigare förmågor. Hantering av konsekvenser vid förvärvad hjärnskada kan bero på copingstrategier patienter använder sig av. LÄS MER

 4. 4. Hög stress, låg självkänsla och psykisk ohälsa, samt begränsad coping bland vuxna personer med autismspektrumtillstånd

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Charlotta Lindberg; [2018]
  Nyckelord :Stress; Coping; Self-esteem; Depression; Anxiety; Autism Spectrum Disorder; Stress; coping; självkänsla; depression; ångest; autismspektrumtillstånd;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa, som ångest och depression, är vanligt inom autismspektrumtillstånd (AST). Syftet i studien var att undersöka effekten av stress, självkänsla och copingstrategier på den psykiska ohälsan. Stickprovet bestod av 123 vuxna personer med AST och en kontrollgrupp utan diagnoser (n= 115). LÄS MER

 5. 5. Stressens variationer : Sjuksköterskors upplevelser av stress i en akutvårdskontext

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Caroline Forslund; [2017]
  Nyckelord :Nurse; stress; stressors; emergency department; impact of stress; working enviroment; stresscoping; Sjuksköterska; stress; stressorer; akutmottagning; stresspåverkan; stresshantering; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeyrket, i synnerhet arbetet på akutmottagning, är ett yrke vars arbetsmiljö kantas av en mängd olika stressorer. Svenska sjuksköterskors arbete på akutmottagning i relation till stress är inte ett välstuderat ämne. LÄS MER