Sökning: "problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 1064 uppsatser innehållade ordet problemlösning.

 1. 1. Matematikundervisning i socialt samspel : Lärares beskrivningar av undervisning genom problemlösning i årskurs 1–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Stenemo; Lisa Skandevall; [2021]
  Nyckelord :Matematikundervisning; socialt samspel; problemlösning; samarbete; årskurs 1–3;

  Sammanfattning : Elever ges fler möjligheter att förstå matematik om de får samtala och delta i organiserade diskussioner i socialt samspel med andra. Då problemlösningsuppgifter inte har en given lösningsmetod och många gånger kan lösas på flera olika sätt, kan de lämpa sig väl för detta sociala samspel. LÄS MER

 2. 2. Vad finns det för problem i boken? : En läromedelsanalys om matematisk problemlösning i förhållande till det kreativa och det imitativa resonemanget

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mikaela Lindsjöö; Johanna Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; matematik; problemlösning; imitativa resonemang; kreativa resonemang; årskurs ett;

  Sammanfattning : Problemlösning är enligt Skolverket (2017) kärnan i matematik och kan leda till att eleverna får en större förståelse för matematiken de utför. Rapporter och forskning visar att matematikundervisningen till stor del utgår från enskilt arbete i läromedel, vilket inte alltid främjar elevers inlärning i problemlösning. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i geometri : En läromedelsanalys i matematik i årskurs 4 och 6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rebecca Malmlund; Rahel Semere; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Användning av visuellt stöd i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Winkler; Rebecca Värn; [2021]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; grundskolans tidigare år; matematik; problemlösning; visuellt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några lärare i grundskolans tidigare år använde sig av visuellt stöd vid problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen för att främja lärande och kunskapsutveckling hos elever i behov av särskilt stöd. Med hjälp av tidigare forskning och definitioner av olika begrepp lades grunden för att genomföra studien. LÄS MER

 5. 5. Lärarledd stöttning vid problemlösningsuppgifter inom matematik : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Fransson; Catharina Sidoli; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösningsuppgifter; stöttning; problemlösning; strategier;

  Sammanfattning : Flera elever upplever problemlösning som ett svårt område inom matematiken. Problemlösning är en stor del av vår skolgång och vardag. Den upplevs både i sociala och teoretiska sammanhang som vi utsätts för och lär oss hantera redan i tidig ålder. LÄS MER