Sökning: "problemlösning"

Visar resultat 1 - 5 av 1018 uppsatser innehållade ordet problemlösning.

 1. 1. Lärarledd stöttning vid problemlösningsuppgifter inom matematik : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Annie Fransson; Catharina Sidoli; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösningsuppgifter; stöttning; problemlösning; strategier;

  Sammanfattning : Flera elever upplever problemlösning som ett svårt område inom matematiken. Problemlösning är en stor del av vår skolgång och vardag. Den upplevs både i sociala och teoretiska sammanhang som vi utsätts för och lär oss hantera redan i tidig ålder. LÄS MER

 2. 2. Läromedelsanalys i matematik om problemlösningsuppgifter i grundskolan årskurs 9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Elita Brente; Jessica Mao; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läroboksanalys; problemlösning; problemlösningsstrategier;

  Sammanfattning : Läromedel har ett stort inflytande över matematikundervisningen och valet av lärobokeni Sverige har överlämnats till den enskilde läraren och skolan. Granskning av läromedel kan anses vara en viktig del för att säkerställa kvaliteten. LÄS MER

 3. 3. Kan Singaporemodellen vara nyckeln? : En systematisk litteraturstudie som jämför gynnsamma arbetssätt för utvecklandet av problemlösningsförmågan med Singaporemodellen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Carolina Hultsbo; Felicia Andersson; Jonna Lindéen; [2021]
  Nyckelord :Singapore Math; problem solving; working methods; Singaporemodellen; problemlösning; problemlösningsförmåga; matematik; arbetssätt; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Singaporemodellen har fått genomslag i Sverige och därav ämnar den här systematiska litteraturstudien undersöka gynnsamma arbetssätt för utvecklandet av problemlösningsförmågan samt om Singaporemodellen har stöd i den forskningen. En induktiv innehållsanalys av 15 artiklar resulterade i två olika perspektiv på utvecklandet av problemlösningsförmågan: gynnsamma arbetssätt och gynnsamma faktorer. LÄS MER

 4. 4. Utveckla entreprenöriella förmågor genom problemlösning i matematik : Utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för utbildning och lärande

  Författare :Malin Sjödén; [2021]
  Nyckelord :Entreprenöriell; problemlösning; förmågor; lärare; 1–3; matematiska problem; entreprenörskap; öppna uppgifter; rika problem; MOSAIK;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka vilka entreprenöriella förmågor lärare anser att elever får möjlighet att utveckla genom problemlösningsaktiviteter i matematik. Frågan är relevant eftersom entreprenörskap ska löpa som en röd tråd genom all undervisning enligt Lgr11 (Skolverket, 2019). LÄS MER

 5. 5. Hjälpa eller stjälpa? : En jämförelse av bilders funktion i matematikläroböcker med ursprung i olika länder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Josefin Ahlberg; Emma Engberg; [2021]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; läroböcker; multimodalitet; teckensystem; bild;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes olika bilders funktion i två läroboksserier för årskurs 2 och 3 med ursprung i olika länder. Den ena läroboksserien grundar sig i en svensk matematiktradition och den andra i singaporiansk. LÄS MER