Sökning: "problemlösningsuppgifter"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet problemlösningsuppgifter.

 1. 1. Lärares uppfattningar om programmering i matematikämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Napoleon Wallin; [2020]
  Nyckelord :Datalogiskt tänkande; fenomenografi; matematikundervisning; programmering;

  Sammanfattning : Programmering introducerades höstterminen 2018 i grundskolans kursplan för matematik. Flertalet rapporter lyfter problematiken med att lärare känner ett kompetensutvecklingsbehov för ämnet samt att på majoriteten av skolorna så är inte programmering implementerat i rätt omfattning. LÄS MER

 2. 2. Problemlösning i läromedel : En läromedelsgranskning av kritiska aspekter och variationsmönster i matematik för årskurs 5.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Anton Svensson; [2020]
  Nyckelord :Problemlösning; problemlösningsuppgift; kritiska aspekter; kritiska drag; variationsmönster; lärandeobjekt; läromedel; öppna problem; slutna problem; rika problem.;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som inriktar sig på två läromedel anpassade för årskurs fem och dess problemlösningsuppgifter. Läromedlen som undersöks i studien är Prima Formula matematik 5 och Mera Favorit matematik 5B. LÄS MER

 3. 3. Vad är ett matematiskt problem? : En studie om 13 gymnasieelevers uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rami Matti; [2020]
  Nyckelord :High school students; mathematical problem; mathematics textbooks; perceptions.; Gymnasieelever; läromedel; matematiska problem; uppfattningar.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga 13 gymnasieelevers uppfattningar om problemlösningsuppgifter i matematik. I studien användes individuella intervjuer som datainsamlingsmetod. Frågorna rörde elevernas syn på matematiska problem i stort samt deras syn på om uppgifterna i deras läromedel var problem eller ej. LÄS MER

 4. 4. Utmanande uppgifter för elever med matematisk fallenhet : En granskning av uppgifter i matematikläromedel för årskurs 6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Åsa Forsö; Gustav Klaesén; [2020]
  Nyckelord :fallenhet; läromedel; matematik; problemlösningsuppgifter; stimulera; uppgifter; utmanande; utmaning; årskurs 6;

  Sammanfattning : Studien är en läromedelsgranskning där uppgifter i valda läromedel granskas för att se ifall uppgifterna är utmanande för elever med matematisk fallenhet. Läromedlen i granskningen är ämnade för elever i årskurs 6. Uppgifterna som undersökts är läromedlens problemlösningsuppgifter. LÄS MER

 5. 5. Problemlösning för särskilt begåvade elever – ett sätt att inkludera och utmana : En studie om hur lågstadielärare tillämpar problemlösningsuppgifter för särskilt begåvade elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Märta Ytterberg; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Problem Solving; Gifted pupils; Challenging Mathematics Tasks; Inclusive Teaching; Primary school teachers; Mathematics; Problemlösning; Särskilt begåvade elever; Utmanande matematikuppgifter; Inkluderande undervisning; Lågstadielärare; Matematik;

  Sammanfattning : The study aims to increase the knowledge of the extent to which primary school teachers use problem solving tasks to challenge and include mathematically gifted pupils. Furthermore, it aims to increase knowledge about the factors that influence teachers´ design around these tasks. LÄS MER