Sökning: "procedural animation"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden procedural animation.

 1. 1. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 2. 2. Physically-Based Animation Follow : A Comparison of Player Experiences

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Lennartsson; Lina Wijkander; [2019]
  Nyckelord :Animation; procedural; physics-based; animation follow;

  Sammanfattning : Animations in the game industry are considered a bottleneck today, and a way to speed up the development in this area is by letting the computer procedurally generate the animations. This research has explored blending physics with keyframed animations in games, to create interactive and responsive characters, and to find out how these animations are perceived by players. LÄS MER

 3. 3. ATT GENERALISERA ANIMATIONSKURVOR : En studie i att generalisera slag-rörelsers animationskurvor.

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Tekla Siesjö; [2018]
  Nyckelord :Animation curves; procedural animation; game animation;

  Sammanfattning : Studien gick ut på att undersöka huruvida animationskurvor kunde användas för att generera slagrörelser som var användbara i spel samt om dessa uppfattades som tilltalande av en publik. Det undersöktes även i vilken utsträckning animationskurvor och rörelsekurvor kan användas för att generalisera animationsfenomen. .. LÄS MER

 4. 4. Performance of Physics-Driven Procedural Animation of Character Locomotion : For Bipedal and Quadrupedal Gait

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för kreativa teknologier

  Författare :Jarl Larsson; [2015]
  Nyckelord :Procedural animation; Interactive games; Multithreading; Software performance; Civilingenjör i spel- och programvaruteknik Master of Science in Game and Software Engineering Programkod är PAACI.;

  Sammanfattning : Context. Animation of character locomotion is an important part of computer animation and games. It is a vital aspect in achieving believable behaviour and articulation for virtual characters. LÄS MER

 5. 5. A VFX ocean toolkit with real time preview

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Björn Rydahl; [2009]
  Nyckelord :animation; vfx; ocean; toolkit; realtime; tessendorf; wave particles; wakes; procedural; houdini; fft; visual effects; computer graphics; cg;

  Sammanfattning : When working with oceans in the visual effects industry, it is not always very practical or even possible to use real live footage, especially if extreme weather conditions are required. A common scenario is computer generated objects crashing into an ocean generating splashes and foam that should stick to and integrate well with the real ocean surface. LÄS MER