Sökning: "procedural justice"

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden procedural justice.

 1. 1. Överföring av personuppgifter från EU till USA : Särskilt i ljuset av Schrems I och II

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrietta Cahn; [2021]
  Nyckelord :GDPR; dataskyddsförordningen; överföring av personuppgifter till tredjeland; Schrems;

  Sammanfattning : The judgments of the Court of Justice of the European Union (CJEU) in Schrems I and II have raised many questions regarding the circumstances in which personal data can be transferred legally from the EU to the US. Hence, the overarching purpose of this thesis is to examine and analyze these circumstances. LÄS MER

 2. 2. “They only talk about the trees” - An analysis of relations of power and justice in the (de)construction of Nepal’s Second International Airport

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Hanna Geschewski; [2021]
  Nyckelord :Land rights; Political Ecology; Justice; Nepal; Sustainability Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : While calls to reduce air travel have emerged in many high-income countries, Nepal, with only one international airport, is still striving to improve its air connectivity. In 2015, the government resumed its 1995 plan to build a second international airport near Nijgadh, a town in the southern plains. LÄS MER

 3. 3. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 4. 4. SOCIAL FAIRNESS, INCLUSION & SUCCESSFULNESS IN EU COAL TRANSITION PROCESSES

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Konstantina Togaridou; [2020-09-28]
  Nyckelord :social fairness; distribution; inclusion; stakeholders; energy justice;

  Sammanfattning : Recent studies have shown that there are a number of flaws in current coal transition policies when viewed through a justice lens. The aim of the current research is to present how the social dimensions are integrated into the EU energy policy coal phasing out in the light of the theoretical framework of energy justice and its three pillars: distributional, procedural and recognition justice. LÄS MER

 5. 5. Stakeholder Theory : The New Story of Business?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Haataja; [2020]
  Nyckelord :Stakeholder theory; Stakeholder value; Stakeholder interdependence; Reciprocity; Distributional justice; Procedural justice; Interactional justice; Sustainable competitive advantage;

  Sammanfattning : Stakeholder theory has transcended academia and is infiltrating boardrooms all over the world. However, the literature is divided and lacks a coherent narrative of stakeholder value creation. The purpose of this exploratory study is to investigate the merits of stakeholder management by examining the arguments used by stakeholder researchers. LÄS MER