Sökning: "procedurell animering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden procedurell animering.

 1. 1. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 2. 2. Trasdocksanimering : En teknik för dynamisk animation i datorspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Pontus Birgersson; [2007]
  Nyckelord :Animerad Trasdocka; Animerad Ragdoll; Dynamisk animation; Simulerad animation; procedurell animation;

  Sammanfattning : En stor del av spelkänslan ingår i hur saker beter sig och hur karaktärer rör sig. Animering är ett viktigt verktyg för att åstadkomma realistiska rörelser men räcker i många sammanhang inte för att leverera en fulländad känsla av realism. LÄS MER