Sökning: "proceduriell rättvisa"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden proceduriell rättvisa.

 1. 1. Tryggt anställd? : Tvärsnittsstudie om upplevd anställnings(o)trygghet, organisatorisk rättvisa och copingstrategier bland kommunal vård- och omsorgspersonal

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jennifer Österman; Johanna Molin; [2021]
  Nyckelord :Job insecurity; quantitative job insecurity; qualitative job insecurity; organizational justice; procedural justice; informative justice; coping; emotion focused coping; problem-solving coping; avoidant coping; Anställningsotrygghet; kvantitativ anställningsotrygghet; kvalitativ anställningsotrygghet; organisatorisk rättvisa; proceduriell rättvisa; informativ rättvisa; coping; problemlösande coping; emotionsfokuserad coping; undvikande coping;

  Sammanfattning : En alltmer globaliserad och konkurrensutsatt ekonomi har de senaste decennierna krävt ökad flexibilitet på arbetsmarknaden. Tidigare forskning har uppmärksammat hur förändringarna påverkar anställdas attityder och välbefinnande i olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Europadomstolen och slöjan : En kvinnas möjlighet till upprättelse

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Maamri; [2019]
  Nyckelord :Procedural justice; substantive justice; Freedom of Religion; Islamic veil; secularism; Islam; European Court of Human Rights; justification; Proceduriell rättvisa; substantiell rättvisa; religionsfrihet; slöja; sekularism; islam; Europadomstolen; rättfärdigande;

  Sammanfattning : Det finns en utbredd kritik riktad mot Europadomstolen och dess tillämpning av religionsfriheten (artikel 9 i Europakonventionen). Akademiker har anklagat domstolen för att ha demonstrerat enbiasi fall som rör islam och slöjan. Domstolens bedömningar har upplevts som godtyckliga. LÄS MER

 3. 3. Kan den nyliberala bostadspolitiska vågen rättfärdigas?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Rutgerson; [2014]
  Nyckelord :Housing policy; Contingent consent; Substantiell rättvisa; Proceduriell rättvisa; Neoliberalism.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis has been to seek, by political theoretical discussion, an effective norm or standard with to evaluate three critical neoliberal reforms in recent Swedish housing policy. By discussing the theories of what the government can and should do, 6 normative principles are formed to evaluate these neoliberal reforms. LÄS MER

 4. 4. Förtroendet för socialtjänsten - ett inifrån perspektiv : en studie om hur socialsekreterare tror att de kan påverka klienters förtroende till socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Pia Julin; [2010]
  Nyckelord :tillit; misstro; förtroende; socialt arbete; socialtjänst; försörjningsstöd; social intelligens; proceduriell rättvisa; moralisk tillit; strategisk tillit; socialt kapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER