Sökning: "processägare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet processägare.

 1. 1. Nyckeln till chefen som processägare : En kvalitativ studie om chefens förutsättningar att leda HR-processer till följd av HR-transformation

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Alma Jobrink Cedefors; Lina Vejdeland; [2022]
  Nyckelord :HR-transformation; manager; process ownership; employee responsibility. HR-processes; devaluation; HR-transformation; processägande; chef; medarbetaransvar; HR-processer; delegering;

  Sammanfattning : Bakgrund: HR-funktionens roll inom organisationen har utvecklats under hela 1900-talet för att mot slutet av seklet grena ut sig i trenden HR-transformation. Trenden har inneburit att HR blivit alltmer strategiskt och därav har många HR-processer delegerats till cheferna i linjen. LÄS MER

 2. 2. Konstruktion och CE-märkning av lyftredskap : En handfast handbok och ett upplyftande exempel

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Viktor Lind; [2022]
  Nyckelord :CE-marking; Directory of Machinery; Lifting gear; Standardization; CE-märkning; Lyftdon; Maskindirektivet; Standardiserin;

  Sammanfattning : enlighet med Maskindirektiv (MD)2006/42/EG ska alla lyftredskap som tas i bruk eller omsätts på marknaden CE-märkas. Att ett lyftredskap är CE-märkt innebär att det uppfyller kraven det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har på hur säkert, hälsosamt och miljövänligt lyftredskapet är över hela sin livscykel. LÄS MER

 3. 3. Transformation till smarta fartyg : Hur ska smarta fartyg förvaltas, implementeras och underhållas under dess livscykel? Vad innebär det digitala transformationen organisatoriskt?

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Victoria Njie; Rick Olsson; [2021-11-24]
  Nyckelord :Digital transformation; Autonoma fartyg; fjärrstyrda fartyg; Management; Förändringsledning; Kompetensutveckling; Digitalisering av sjöfarten;

  Sammanfattning : Forskningsområdet i studien innefattar autonoma och fjärrstyrda fartyg med eller utan sjöfarare, där fartygen styrs utan eller till en viss grad på en Remote Control Center (RCC). I studien går dessa under benämningen ”autonoma fartyg”. LÄS MER

 4. 4. Self-Learning Methodology for Failure Detection in an Oil- Hydraulic Press : Predictive maintenance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Diego Alonso Guillen Rosaperez; [2020]
  Nyckelord :Signal Processing; Deep Learning; Machine Learning; Predictive Maintenance; Anomaly Detection.; Signalbehandling; djupinlärning; maskininlärning; förutsägbart underhåll; upptäckt av avvikelser.;

  Sammanfattning : Deep Learning methods have dramatically improved the state-of-the-art across multiple fields, such as speech recognition, object detection, among others. Nevertheless, its application on signal processing, where data is frequently unlabelled, has received relatively little attention. LÄS MER

 5. 5. Informationsflöde vid användning av multipla tillverkningskanaler : En fallstudie som kartlägger hantering av information mellan original equipment manufacturer och kontraktstillverkare

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofie Stålnacke; Sara Lorén; [2020]
  Nyckelord :Communication; contract manufacturer; information exchange; information flow; lean; OEM; partnership; process owner; Informationsutbyte; informationsflöde; kommunikation; kontraktstillverkare; lean; OEM; partnerskap; processägare;

  Sammanfattning : Syfte - Syftet med studien är att kartlägga hantering av information mellan original equipment manufacturer (OEM) och kontraktstillverkare. Syftet har brutits ner i tre frågeställningar: Vilken information skickas mellan OEM och kontraktstillverkare? Hur skickas information mellan OEM och kontraktstillverkare? Vilka faktorer påverkar informationsutbytet mellan OEM och kontraktstillverkare? Metod – En förstudie genomfördes för att formulera en problemformulering, vilket låg till grund för utformandet av studiens syfte samt frågeställningar. LÄS MER