Sökning: "process högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 4024 uppsatser innehållade orden process högskola.

 1. 1. Integration of Service-Oriented Embedded Systems with External Systems in Software Product Lines

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Nils Johansson; [2024]
  Nyckelord :software architecture; software product lines; integration of systems;

  Sammanfattning : Developing software for complicated systems is often done by collaboration and consists of deliverables by a multitude of organisations. The deliverables can range from smaller devices and commercial-off-the-shelf software components, to larger systems. LÄS MER

 2. 2. User-Centered Design in Digital Twins : Insights Based on Industrial Designers’ Activities

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Velina Parapanova; [2024]
  Nyckelord :digital twin; user-centered design; activity theory; industrial design; scenarios;

  Sammanfattning : Digital twin is an emerging technology that enhances digital transformation across many industries and domains. Most digital twins are made for a work context, and end users are the domain experts who carry knowledge in the work processes and products of which digital twin is part. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelse av att förlora ett barn i cancersjukdom : en icke-systematisk litterturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnea Kinneson; Siri Tholden Wickström; [2024]
  Nyckelord :Bereavement; Childhood Cancer; Experience; Grief; Parents; Barncancer; Föräldrar; Lidande; Sorg; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje år dör mer än 80 000 barn över hela världen av sin cancer. Föräldrarnas tillvaro vänds upp och ner efter förlusten där ett flertal faktorer påverkar. Sorg och lidande blir en stor del av deras liv. Livssituationen utmanas och föräldrarnas behov av stöd både från familj och vänner samt vårdpersonal blir omfattande. LÄS MER

 4. 4. Flyktingars upplevelser och erfarenheter av att söka hälso- och sjukvård i ett nytt land : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Yasmine Nordenskiöld; Benjamin Melin; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Healthcare; Refugees; Personal approach; Transcultural care; Flyktingar; Hälso- och sjukvård; Personligt bemötande; Transkulturell omvårdnad; Upplevelser och erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund  Drygt 110 miljoner människor är på flykt världen över, med målet att söka skydd och få fristad i ett nytt land. Flykten och att etablera sig i ett nytt land kan vara präglat av många utmaningar vilket påverkar både den psykiska och fysiska hälsan. LÄS MER

 5. 5. Gränslös handel? : En fallstudie om aktörers perspektiv på gränshandeln i Strömstads kommun och deras inflytande på dess utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jimmy Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk planering; gränshandel; strategisk planering; översiktsplan;

  Sammanfattning : A major issue in current strategic planning is how local ambitions to achieve growth should be balanced against interlinked national and global targets for climate and environment. This competition between local and cross-boundary issues are of vital importance to highlight considering that all spatial planning is local in some regard. LÄS MER