Sökning: "process management ny"

Visar resultat 1 - 5 av 309 uppsatser innehållade orden process management ny.

 1. 1. Förändra eller förbättra? : Införandet av en ny modell för peer support inom psykiatri

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martina Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :peer support; mental illness; disability; user-led organizations; psychiatry; Social Sciences;

  Sammanfattning : 2016-2018, a national user-led organization within the psychiatric field in Sweden established a partnership-based model regarding the implementation and management of peer support within psychiatric health care units. This study was based on a user-led organization and a psychiatric health care organization about to initiate such a partnership. LÄS MER

 2. 2. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER

 3. 3. Magnetic Activated Carbon Production from Lignin and Ferrous Salts : Process Modification for Enhanced Phosphate Adsorption from Aqueous Solutions

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Zhaoran Zheng; [2020]
  Nyckelord :Magnetic bio-activated carbon; phosphate adsorption; lignin; steam activation.; Magnetiskt bioaktiverat kol; fosfatadsorption; lignin; ångaktivering;

  Sammanfattning : The treatment and control of superfluous aqueous phosphate is a critical task in environmental management. Magnetic bio-activated carbon is a good adsorbent for physical adsorption methods with several environmental and economic advantages. LÄS MER

 4. 4. Towards improved construction logistics- BIM opportunities

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sanar Behnan Elias; [2020]
  Nyckelord :BIM; construction logistics; Just In Time; waste; supply chain management; BIM; bygglogistik; Just In Time; slöseri; supply chain management;

  Sammanfattning : Common problems at the construction site are logistics problems regarding material delays, handling and transfers. At present, there is a very low use of digital tools in the construction industry. LÄS MER

 5. 5. Är återvinningsanläggningar redo för solceller innehållande nanotrådar?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Kask Ogenblad; [2020]
  Nyckelord :Solceller återvinningsanläggning nanotrådar; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The rise of solar cells have been received with open arms as a renewable energy resource in Sweden. The new generation of solar cells containing semi conductive type III-V nanowires may pose, without proper safety measures, negative implications on health and the environment. LÄS MER