Sökning: "process mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 890 uppsatser innehållade orden process mapping.

 1. 1. Investigating the move from a traditional warehouse classification to a more sophisticated one: a case study of ABB Jokab Safety AB.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Athanasia Mitraka; Carolin Svensson Johnson; [2019-07-02]
  Nyckelord :ABC analysis; warehouse management; inventory management; stock value; warehouse strategies; multi-criteria classification; demand; ; lead time; supply price; Ng-model;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 3. 3. Aktiv modul till läggararm : Kontrollerad kabelupptagning till trumma

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Per Nilsson; Johannes Örberg Kada; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Skaltek utvecklar och tillverkar utrustning för kabelhantering. En produktgrupp rör avrullning och upptagning av kabel på trumma som används vid tillverknings- och omspolningslinor. Kablar kan vara allt från tunna enkelledare i elektronik till havskablar mellan kontinenter. LÄS MER

 4. 4. CRAMO : Continuously Rendered Aerial Maps with Open Data

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Andreas Hedin; [2019]
  Nyckelord :​Geographic Information System; GIS; GDAL; C#; Mosaicing; Copernicus; Sentinel; Mapping;

  Sammanfattning : One issue with a lot of the free aerial satellite maps that exists is the actuality of the acquired images in terms of the acquisition date. A lot of times the images are a few years old and will not represent the current reality. LÄS MER

 5. 5. Production System waste reduction using Value stream mapping : An Industrial case study

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling; Högskolan i Jönköping/JTH, Produktionsutveckling

  Författare :Rakesh Raghavendra Devarakonda; Sumanth Ramachandrareddy; [2019]
  Nyckelord :Manufacturing process; Lean Manufacturing; techniques of lean manu-facturing; Value stream mapping; VSM key challenges; wastage in manufacturing process; Material handling.;

  Sammanfattning : The rapid rise in global population and market demands have mandated industries to introduce better and quality products to meet up their rushing needs. However, achiev-ing such goals need optimal production system and robust strategies. LÄS MER