Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 2855 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Var? När? Hur? : En kvalitativ studie om strategisk planering i småföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Carina Andersson; Sofia Andrén; Madeleine Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Strategisk planering; strategi; småföretag;

  Sammanfattning : This is a qualitative study about the strategic planning in small businesses. The study will answer the question: How formalized is the strategic planning progress in small businesses? Strategic planning is used to plan the company's direction and which goals they want to achieve. LÄS MER

 2. 2. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 3. 3. The use-impact relationship of outdoor-tourism in Denmark : how the Tourism Carrying Capacity can develop tourism instead of keeping it on lock

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Solveig Elisabeth Reichert; [2020]
  Nyckelord :tourism management; destination development; environmental planning; tourism impact; sustainability; outdoor-tourism; Social Sciences;

  Sammanfattning : With the ever increased focus on sustainability and not least the focus on sustainability in the tourism industry this thesis has critically investigated the suitability of the Tourism Carrying Capacity method in a Danish outdoor-tourism context. The research found that there are considerable limitations and challenges to implementing a TCC approach in Denmark, and even if implemented, legally, culturally and practically circumstances would challenge a proper and successful completion of a TCC approach too. LÄS MER

 4. 4. Barn och ungas delaktighet i stadsplanering

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amelia Ahmadi; Farhad Shafaie; [2020]
  Nyckelord :Barnkonventionen; barns delaktighet; stadsplanering; barnkonsekvensanalys;

  Sammanfattning : Barns rättigheter har under senaste decenniet utvecklats och nu läggs det större vikt på att barn och unga ska få uttrycka sig i frågor som berör dem. Inom stadsplanering har aspekter av barns deltagande varit en viktig del i den demokratiska processen men det är sällan barn och unga faktiskt inkluderas i stadsplaneringsprocessen. LÄS MER

 5. 5. The Politics of Preservation : Urban regeneration, identity formation and governance in the creation of Old Linköping open air museum, 1944–1967

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Elsa Bane; [2020]
  Nyckelord :sanitization; modernity; modernism; welfare; urban identity; urban regime analysis; preservation;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to broaden and deepen the understanding of the urban regeneration and demolition processes taking place in Swedish cities between the 1940s and 1960s. Special attention is placed on how past and present layers of the city were used, conceptualized and legitimized by influential actors within the framework of urban governance. LÄS MER