Sökning: "process produktlansering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden process produktlansering.

 1. 1. Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick : Hur företag skapar förväntan innan premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lars Jarkell; Moa Ullmark; [2019]
  Nyckelord :Anticipation; Launch Strategy; Trust; Social Media; Targeted Communication; Förväntan; Lanseringsstrategi; Förtroende; Sociala medier; Riktad kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Hur det går till när förväntan skapas innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. LÄS MER

 2. 2. User-Centred Design Methods, Time to Market and Minimum Viable Product in Startup Development Practices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Vitali Reif; [2017]
  Nyckelord :startup companies; user-centred design; time to market; minimum viable product; new product development;

  Sammanfattning : This study aimed to answer the question whether time to market and competition pressure are important issues for new companies with a software products and whether they affect the development process and decision-making regarding releasing or the product. The study is based on the literature data and interviews with six technology startup companies. LÄS MER

 3. 3. Hur kan ett medelstort tekniskt företag utveckla sitt informationsflöde internt vid framtagning av en ny produkt? : En kvalitativ studie på Silvent AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ingrid Aronsson; Sophia Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Organization theories; Leadership; Process mapping; Communication; Improvement; Waste; Product launch; Organisationsteorier; Ledarskap; Processkartläggning; Kommunikation; Förbättringsarbete; Slöseri; Produktlansering;

  Sammanfattning : Rapportens syfte var att undersöka hur ett medelstort tekniskt företag kan utveckla sittinformationsflöde internt vid framtagning av en ny produkt. Valet av studiens syfte grundarsig i att organisationer i företag oftast inte prioriteras utan att det är produktionen somgenomför effektiviseringar och förbättringar medan organisationen lätt glöms bort. LÄS MER

 4. 4. Identifiering av begränsningar med användarcentrerad design : En studie vid ett företag i tidigt skede inom Internet of Things

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Robert Merret; Rannar Sillard; [2016]
  Nyckelord :user involvement; UCD; user centered design; lead user method; process; IoT; internet of things; användarinvolvering; användarcentrerad design; ramverk; sakernas internet;

  Sammanfattning : SyfteSyftet med denna uppsats var att identifiera begränsningarna som företag i tidigt skede stöter på vid involvering av användare i produktutvecklingsprocessen. De huvudsakliga begränsningarna för användarcentrerad design samt på vilka sätt dessa kan arbetas runt presenteras och diskuteras. LÄS MER

 5. 5. Tillämpningar av social media för kommunikationsflöden i produktutvecklingsprocessen

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Paola Alonso Chapel; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social media tar i dagens samhälle en stor plats och genom olika tillämpningar är det möjligt att använda för att stärka informationsutbyte och kommunikation i organisationer. Företag som jobbar med att utveckla tjänster och produkter kan utnyttja det för att samla kunders uppfattningar och kunskap för utveckling av nya koncept. LÄS MER