Sökning: "process time"

Visar resultat 1 - 5 av 11379 uppsatser innehållade orden process time.

 1. 1. Aino K – barnen, kärleken och döden: En scenmusikalisk gestaltning av den finsk-estniska författaren Aino Kallas

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Johanna Maria Fiskaali; [2022]
  Nyckelord :Kallas; Monologue play; Pylkkänen; Scriptwriter; The singer’s expanded role; Song translation; Stage musical performance; Performing Arts;

  Sammanfattning : Sammanfattning Det här masterarbetet är en processbeskrivning av hur monologpjäsen Aino K – barnen, kärleken och döden blev till. Utgångspunkten för pjäsen var Tauno Pylkkänens sångcykel op. 21, Dödens svan, som består av fem tonsatta dikter av den finsk-estniska författaren Aino Kallas. LÄS MER

 2. 2. Gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Manousos Kokkinakis; Xin Li; [2022]
  Nyckelord :Innovation; Gender Diversity; Technology Manufacturing firms; Logistic Regression Analysis.;

  Sammanfattning : In this thesis the relation between gender diversity and innovation in technology and manufacturing companies is explored. Data on firm-level are used from The Enterprise Surveys of the World Bank, which are designed as a panel data survey and comprise a collection of data on 146,000 firms in 143 countries, from years 2006 to 2019. LÄS MER

 3. 3. Accelerated digital transformation Through the lens of sensemaking : A case study of a pharmaceutical company

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Emanuela Caira; Liza Reuter; [2021-12-08]
  Nyckelord :Change Management; Accelerated Digital Transformation; Sensemaking; Sensegiving;

  Sammanfattning : Digitalisation is a pervasive phenomenon that is challenging firms to radicallytransform themselves to stay ahead of competition. This study aims to fill theresearch gap that exists within the field of organisational change and more specifically on accelerated digital transformation. LÄS MER

 4. 4. Satisfaction on an open online learning platform in Bangladesh An exploratory study on the learner's satisfaction on the perceived ease of use and perceived usefulness of an open online learning platform

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Syeda Mahjabin Ahmed; [2021-11-29]
  Nyckelord :Open online learning; online learning in a developing country; learning satisfaction;

  Sammanfattning : Purpose: The study aims to explore the satisfaction factors that affect the perceived ease of useand perceived usefulness of an open online learning platform from the perspective ofboth end-users, the learners and the organizers. This study will represent a picture ofthe open online learning platform's current status and future implications forimprovements. LÄS MER

 5. 5. Hantverkarens sinnliga erfarenheter - en källa till fördjupad hantverkskunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :John Ingolf; [2021-11-29]
  Nyckelord :Craft science; tacit knowledge; sensory experiences;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i kulturvård med inriktning mot bygghantverk180 hp2021.... LÄS MER