Sökning: "processdata"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet processdata.

 1. 1. Life Cycle Assessment of a Road Ferry

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Ringström; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment LCA ; Swedish Transport Administration STA ; STA Road Ferries; road ferry; environmental impact; environmental performance; ferry transport; Livscykelanalys LCA ; Trafikverket; Färjerederiet; vägfärja; miljöpåverkan; miljöprestanda; färjetransport;

  Sammanfattning : On a national level, the Swedish Transport Administration (STA) constitute the responsibleauthority for national long-term infrastructure planning in Sweden and therefore has animportant role for limit the environmental load from domestic transport. STA Road Ferries isresponsible actor within STA, for national infrastructure planning connected to public marinetransport and has formulated the goal of net zero GHG emissions by year 2045 for the ferryfleet. LÄS MER

 2. 2. Nitrogen Removal in a Vacuum Tank Degasser : An Investigation on the Nitrogen Removal Performance

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Björn T. I. Ahlin; [2019]
  Nyckelord :Nitrogen Removal; VTD;

  Sammanfattning : The impending change of processes at SSAB Oxelösund due to the HYBRIT project, where the blast furnace and LD converter are to be replaced with an EAF will have a significant impact on the manufacturing of steel in Oxelösund. One issue that will arise is the nitrogen content in the steel. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetsstyrning av processer : Arbetet mot en stabilare process

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Hampus Järphag; [2018]
  Nyckelord :Kvalitet; Processtyrning; Kvalitetsstyrning; Duglighet;

  Sammanfattning : De senaste decennierna har företag i allmänhet och tillverkningsföretag i synnerhet mer och mer tvingats inrikta sig på att producera kvalitetsprodukter. Detta för att kunna vara konkurrenskraftiga och inte tappa marknadsandelar samtidigt som konsumenter har blivit mer medvetna om vad de egentligen efterfrågar. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av databehov inom Scania Motortillverkning

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jianing Zong; Yi Shi; [2018]
  Nyckelord :Digitalization; Industry 4.0; KPI; Data; Machining; Digitalisering; Industri 4.0; KPI; OPE; Data; Bearbetning;

  Sammanfattning : I dagens samhälle befinner sig tillverkningstekniksindustrin i en övergångsfas på väg in i en digital era. Till skillnad från Industry 3.0 som involverar automatisering av enstaka maskiner och processer omfattar Industry 4.0 digitalisering och uppkoppling av alla aktiviteter i sin värdekedja. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av Limatvätten AB : Värmeåtervinning från manglar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik; Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Faisa Abdi; Muse Farah; [2018]
  Nyckelord :Energy efficiency; ironers; waste heat; surplus heat; moisture content; heat recovery; aquavent.; Energieffektivisering; manglar; spillvärme; överskottsvärme; fukthalt; värmeåtervinning; aquavent.;

  Sammanfattning : Energieffektivisering är intressant för alla industrier, eftersom det handlar om minskning av både energianvändning och kostnad. Syftet med detta examensarbete är att analysera potentiell energiåtervinning av spillvärme från en mangel vid Limatvätten AB. Limatvätten AB är en stor och modern tvätterianläggning. LÄS MER