Sökning: "processes of assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 437 uppsatser innehållade orden processes of assessment.

 1. 1. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 2. 2. An agent-based decision support model for assessment of stroke patient transport policies: The case of choosing hospital for diagnosis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jabir Al Fatah; Ala'a Alshaban; [2019]
  Nyckelord :Agent-based model; Discrete-event simulation; Stroke logistics; Transport logistics policies;

  Sammanfattning : The Southern Swedish hospital region is the home of nearly 2 million people, in which 5,684 individuals were diagnosed by stroke during 2016, according to statistics from the hospitals in the region. With this large number of stroke-diagnosed patients across the region, an effective stroke transport policy is inevitably important to provide fast treatment for these patients. LÄS MER

 3. 3. Analysera miljöpåverkan ur ett processperspektiv med DES och LCA

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Fredrik Svantesson; Jimmy Grönborg; [2019]
  Nyckelord :DES; LCA; Simulering; Volvo Powertrain; Gjuteri; Miljö;

  Sammanfattning : Volvo Powertrain i Skövde tillverkar motorer och motorkomponenter som levereras till Volvokoncernens globala fabriker. Gjuteriet är en av flera produktionsprocesser i Skövde och är i dagsläget norra Europas största gjuteri. Här produceras över 100 000 gjutgods varje år i form av cylinderblock, cylinderhuvud och svänghjul. LÄS MER

 4. 4. CO2 savings of selling food surplus in plastic trays compared to incineration and anaerobic digestion in Sweden. : With an application at KTH Royal Institute of Technology

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Viktoria Rodopoulou; [2019]
  Nyckelord :waste management; food surplus; energy savings; waste to energy technologies; life cycle assessment;

  Sammanfattning : Food waste has become a global environmental concern in recent years with food waste prevention being the optimal solution. In Sweden, initiatives to reduce food waste, focus on re-using methods like selling or donating food. The purpose of this study is to analyze the environmental savings, in terms of CO2 eq. LÄS MER

 5. 5. BIG DATA WITHIN INNOVATION PROCESSES: A Quantitative Study of Fortune 200 Global Companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sofie Persson; [2018-08-02]
  Nyckelord :Big data; big data analytics; market orientation; innovation processes; pre-development activities; innovative productivity;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER