Sökning: "processes of assessment"

Visar resultat 1 - 5 av 485 uppsatser innehållade orden processes of assessment.

 1. 1. The nuances between war and peace - An empirical study of the experiences of peace in Liberia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sarah Hansson; [2019-09-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study is concerned with the way we understand and assess ongoing peace processes in contexts of previous intense armed conflict and violence. In particular, this study aims to create an understanding for how peace, in an ongoing peacebuilding process, is experienced by the grassroot population, and how this experience contrasts with international measures of peace. LÄS MER

 2. 2. Bedömning av kompetens i tekniska karriärspår : En fallstudie om hur föreställningar om kompetens, kompetensbedömning och karriär påverkar organisationers möjlighet att skapa inkludering och mångfald

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Caroline Bern; [2019]
  Nyckelord :career; competence; assessment of competence; processes of assessment; inclusion; diversity; karriär; kompetens; bedömning av kompetens; bedömningsprocesser; inkludering; mångfald;

  Sammanfattning : Att ha en mångfald av arbetskraft har idag blivit en viktig fråga för att kunna fånga in en mängd olika kompetenser, kunskaper och förmågor. Många företag uppmuntrar idag arbete med mångfald och inkludering eftersom de hävdar att de ökar kreativiteten och i utsträckningen vinsten för företaget. LÄS MER

 3. 3. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 4. 4. Initial Assessment of Manufacturing Execution Systems : Development of a methodology to define business needs and functional requirements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Amelie Lundius; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A key component of the smart factories that industry 4.0 introduce is the MES (manufacturing execution system). LÄS MER

 5. 5. A study of risk management for serie produced vessels, in relation to the IMO risk perspective

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Johanna Söderlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The International Maritime Organization, IMO, aims to at a larger extent build their work in relation to and around risk management. It is therefore here investigated how IMO standards comply with industry risk management processes. The IMO risk perspective used in this study is the Formal Safety Assessment, FSA. LÄS MER