Sökning: "processindustrier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet processindustrier.

 1. 1. Planeringsmetoder i processindustrin : En fallstudie på AAK AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Mirlinda Brahimi; William Jonasson; [2022]
  Nyckelord :Planeringsmiljö; Planeringsmetod; Processindustri; Operativ planering; Operativ beslutsnivå; Schemaläggning; Product Wheel; Detaljplanering; Cyklisk produktion; Economic Lot Scheduling Problem; Power- of two policies.;

  Sammanfattning : Titel: Planeringsmetoder i processindustrin: En fallstudie för AAK AB Författare: Mirlinda Brahimi och William JonassonHandledare: Peter BerlingExaminator: Helena Forslund  Bakgrund: I dagsläget har AAK svårigheter att finna tillräcklig kapacitet för att kunna möta sina kunders ordrar i vissa fall. Det förekommer att de full belastar sin produktionskapacitet och då de måste tacka nej till vissa kunders beställningsordrar. LÄS MER

 2. 2. Do not let bad maintenance ruin your day : A case study of coordinating turnaround maintenance in a continuous flow process industry.

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Andrew Hlebnikovs; Axel Kövamees; [2022]
  Nyckelord :Turnaround maintenance; Continuous flow process industry; Preventive maintenance; Maintenance coordination; Maintenance management;

  Sammanfattning : The uptime of machinery in continuous flow process industries such as steel manufacturing plants puts pressure on the maintenance function. This in turn contributes to sustaining reliable physical assets. As absence of reliable physical assets highly affects the competitive advantage. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Reconstructing from an Open- to a Closed Loop Supply Chain : A Case Study of a Large Process Industry Organisation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATHILDA WILLÉN; SIMON RONNEDAL; [2021]
  Nyckelord :Supply Chain; Circular Economy; Sustainability; Open Loop; Closed Loop; Supplier; Supply Chain Integration; Värdekedja; Logistikkedja; Cirkulär Ekonomi; Hållbarhet; Öppen Kedja; Sluten Kedja; Leverantör; Försörjningskedja; Integration av Försörjningskedja;

  Sammanfattning : In a world with finite resources, there is a global push for sustainable development and circular economy models. One way the process industry may promote circularity is by investigating the feasibility of re-collecting their, or similar, end-of-life products from the market. LÄS MER

 4. 4. Avloppsrening från småskalig processindustri

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Julia Dahlström; [2020]
  Nyckelord :Wastewater treatment; process water; industrial wastewater; process industry; slaughterhouse; dairy; brewery; small-scale domestic wastewater treatment; Avloppsvattenrening; processavloppsvatten; processindustri; slakteri; mejeri; bryggeri; små avlopp; små avloppsreningstekniker;

  Sammanfattning : Småskaliga processindustrier är små industrier som genom ett småskaligt, hantverksmässigt eller lokalt förhållningssätt förädlar råvaror genom olika automatiserade processer. Vid förädlingen uppkommer stora mängder processavloppsvatten med stor organisk belastning som måste tas om hand på ett hållbart, resurseffektivt och miljömässigt sätt för att inte skada människa eller miljö. LÄS MER

 5. 5. Minimering av slöseri i processindustrier : En fallstudie vid BillerudKorsnäs AB i Karlsborg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Pontus Lundbäck; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dagens processindustrier kännetecknas av stora och tunga maskiner som arbetar i högt tempo med att förädla råmaterial för att skapa värde åt kund. Produkterna som tillverkas tävlar ofta över prissättning vilket ställer krav på en kostnadseffektiv produktionsprocess för att göra företaget konkurrenskraftigt på marknaden. LÄS MER