Sökning: "processjämförelse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet processjämförelse.

 1. 1. Processjämförelse : Byte av kommunikationsutrustning i elnätet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

  Författare :Jakob Jonsson; [2016]
  Nyckelord :RTU; elkraft; kommunikationsutrustning; processjämförelse;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar olika typer av tillvägagångssätt som används vid byte utav kommunikationsutrustning. Arbetet som gjorts innefattar en jämförelse mellan två olika bytesprojekt och deras olika organisationer. LÄS MER

 2. 2. Mot en kravinsamlingsmodell för utveckling av branschanpassade affärssystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE); Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Linus Sandberg; Sebastian Nabrink; [2013]
  Nyckelord :industry-oriented enterprise resource planning; enterprise resource planning; Requirements Engineering; BPMN; process comparison; branschanpassade affärssystem; affärssystem; Requirements Engineering; BPMN; processjämförelse;

  Sammanfattning : Ett branschanpassat affärssystem är avsett för organisationer verksamma inom samma bransch. Syftet med denna typ av affärssystem är att ge högre passform än standardiserade affärssystem och vara billigare än skräddarsydda affärssystem. Det råder dock brist på kunskap om hur dessa ska utvecklas. LÄS MER

 3. 3. Processjämförelse : säljprocessen inom ett internationellt företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Maria Nordström; [2011]
  Nyckelord :Benchmarking; international services; marketing; sales process; internationella tjänsteföretag; marknadsföring; processjämförelse; säljprocess;

  Sammanfattning : Sales is the foundation for all commercial business and companies that have the best sales process in conjunction with efficient deliveries will do well in the long run. The author of this report was tasked by the Organisation in South Africa to study new/alternative ways of attracting Swedish companies to South Africa and sell the services of the Organisation to these same companies (defined as the sales process in this report) by analysing how similar international service companies do the same. LÄS MER

 4. 4. Optimering av indunstningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Erik Westin; [2010]
  Nyckelord :Indunstning; vakuumindunstning; optimering; processjämförelse;

  Sammanfattning : The wastewater treatment plant at GE Healthcare's facility in Uppsala deployed a three step vacuum evaporator in 2007. The purpose of this was to pre-treat wastewater containing amines. LÄS MER

 5. 5. Prognostisering av utrustningar på Volvo Wheel Loaders

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

  Författare :Martin Flensén; Kristian Benterås Lucht; [2007]
  Nyckelord :Process; forecast; forecast error; Prognos; process; glidande medelvärde; efterfrågan; prognosfel;

  Sammanfattning : Volvo in Arvika produces wheel loaders, and the production is based on forecasts. When a machine is ordered, the customer can choose what type of equipment he or she wants, and these equipments are also made forecasts on. LÄS MER