Sökning: "processkarta"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet processkarta.

 1. 1. Processförbättring inom Scanias reservdelsavdelning : en studie om kommunikationen och arbetsflödet inom POR-processen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Anna Årmarker; Britta Kihlström; [2019]
  Nyckelord :Improvement; comunication; lean; process; Förbättringsarbete; kommunikation; lean; process; visuell styrning.;

  Sammanfattning : The study has been carried out at the spare parts department at Scania AB. The department works with a process called Phase Out Request (POR). The company works according to Lean and in the POR process many bottlenecks arise and production stops when products are phased out. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsarbete inom den offentliga sektorn : Rekryteringsprocessen och dess ansvarsfördelning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Maria Axelsson Olsson; [2019]
  Nyckelord :division of responsibility; employees; process charts; summer recruitment; Resource Team.; ansvarsfördelning; medarbetare; processkarta; sommarrekrytering; resursteamet.;

  Sammanfattning : The study aims to gain an understanding of how the seasonal recruitment and division of responsibilities within the Resource Team at Region Gotland currently established in order to find opportunities for improvement in the process. The study is based on two questions of aim, "How do the seasonal recruitment and the division of responsibilities currently look like?" And "How can the seasonal recruitment process be developed?". LÄS MER

 3. 3. Processutveckling i ett tjänsteföretag med unik kvalitétsgaranti : Fallstudie vid Radonkonsult AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Kent Berglund; Andreas Roots; [2018]
  Nyckelord :Process; processkarta; processförbättring; flödesschema; kvalite; kvalité; kvalitet; ständiga förbättringar; förbättringar; utveckling; verksamhetsutveckling; verksamhet; kvalitetsgaranti; minska slöseri;

  Sammanfattning : I denna fallstudie kommer ett tjänsteföretags huvudprocess att undersökas. Processtyrning är identifierat som en viktig faktor för många organisationer och det finns flertal företag som har brister inom processerna. LÄS MER

 4. 4. Distributionsstrukturens påverkan på logistikkostnader, leveransservice och miljö - En fallstudie på Trelleborg Sealing Profiles

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Andreas Delén; Markus Mojancevski; [2018]
  Nyckelord :Distribution; Distributionsstruktur; Distributionskanal; Direktleverans; Logistikkostnader; Leveransservice; Miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Valet av distributionsstruktur har en betydande roll på hur ett företag presterar, där strukturen ska spegla strategin. Beslutet påverkar bland annat tre olika perspektiv; logistikkostnader, leveransservice och miljöpåverkan. Tillsammans utgör de grunden för ett företags försörjningskedja. LÄS MER

 5. 5. BIM I TOTALENTREPRENAD: PROJEKTERINGENS INFORMATIONSLEVERANSER FÖR PRODUKTIONENS GRUNDLÄGGNING

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Frans Lindell; [2017]
  Nyckelord :BIM; building information modelling; process mapping; IDM; information delivery; LOD; level of detail; level of development; BIM; Byggnadsinformationsmodellering; processkartläggning; IDM; informationsleverans; LOD; detaljeringsnivå; utvecklingsnivå;

  Sammanfattning : Syfte: Byggsektorn karaktäriseras av att till stor del bestå av temporära projektorganisationer med mycket samarbete mellan discipliner men utan någon vidare processkontinuitet mellan de unika projekten. Det finns ett stort fokus på tid och omedelbar handling som en del av aktörernas referensram och varje aktivitet och nytt arbetssätt bör ge omedelbara fördelar i form av tidsvinster och effektivare utförande för att villigt accepteras. LÄS MER