Sökning: "processkartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet processkartläggning.

 1. 1. Produktivitetsmått för röntgenavdelning : En fallstudie vid Visby lasarett

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Enes Vizlin; [2021]
  Nyckelord :flow efficiency; capacity calculation; quality; Lean Healthcare; patient safety; process; productivity; productivity measures; BPM; care needs; care queues; flödeseffektivitet; kapacitetberäkning; kvalitet; Lean Healthcare; patientsäkerhet; process; produktivitet; produktivitetsmått; vårdbehov; vårdköer;

  Sammanfattning : Den här studien görs som avslutande del av universitetsutbildning, kandidatprogram i Industriell teknik inom ämnesområdet kvalitetsteknik. Studien kan användas för vidare verksamhetsutveckling och analys av röntgenavdelningens behov av produktivitetsmått, vid Visby lasarett. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av möjligheter för FSC och PEFC certifiering : Möjligheter och rekommendationer för FSC and PEFC-certifiering av Nobias verksamhet

  M1-uppsats,

  Författare :Victor Werneskog; Erik Randow; [2021]
  Nyckelord :Forest Stewardship Council; Programme for the Endorsment of Forest Certification; Chain of Custody; Due Diligence; Certifiering; hållbarhet; standard;

  Sammanfattning : Nobia AB i Tidaholm tillverkar kompletta kök till privatpersoner och byggprojekt. I samhället har hållbarhetstänket ökat markant vilket betyder att kunderna ställer högre krav på det de konsumerar. LÄS MER

 3. 3. Artificial intelligence as a decision support system in property development and facility management

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Berggren; Martin Gunnarsson; Johannes Wallin; [2021]
  Nyckelord :artificial intelligence; property development; facility management; decision support system; machine learning; risk analysis; market analysis; risk matrices; AI health care planning; process mapping; artificiell intelligens; fastighetsutveckling; fastighetsförvaltning; riskanalys; marknadsanalys; beslutsstödssystem; maskininlärning; riskmatris; AI-vårdplanering; processkartläggning;

  Sammanfattning : The construction industry has been hesitant for a long time to apply new technologies. In property development, the industry relies heavily on employees bringing experience from one project to another. These employees learn to manage risks in connection with the acquisition of land, but when these people retire, the knowledge disappears. LÄS MER

 4. 4. Rocket Padel : Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Paulina Abrahamsson; Maja Johannesson; Nellie Reichel; [2021]
  Nyckelord :Outsourcing; order-till-leveransprocess; tredjepartslogistik; processkartläggning; kvalitet; bristsituationer; åtgärder.;

  Sammanfattning : Titel: Rocket Padel - Rocket Padels order-till-leveransprocess, från inhouse till outsourcing  Författare: Paulina Abrahamsson, Maja Johannesson, Nellie Reichel  Handledare: Petra Andersson Examinator: Hana Hulthén  Bakgrund: Trenden kring outsourcing är något som pågår än idag och fortsatt visa sig lönsamt för företag. Rocket Padels nuvarande lager saknar den kapacitet som krävs för att kunna hantera de ökade antalet ordrar, som har tillkommit med dess tillväxt på marknaden. LÄS MER

 5. 5. Hur effektiv är e-handeln av dagligvaror?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Adam Donnerstål; Erik Rasmussen; Albin Sillerström; [2021]
  Nyckelord :Processkartläggning; Orderplockningsprocess; E-handel; ICA;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln inom dagligvarubranschen har haft en hög tillväxtunder de senaste åren. Coronapandemin har varit en bidragande faktor till denkraftiga ökningen då konsumtionsmönster har förändrats och restriktionerbegränsat den fysiska handeln. ICA som är marknadsledande inom e-handelav dagligvaror, har behövt anpassa sig. LÄS MER