Sökning: "processkartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet processkartläggning.

 1. 1. Förslag på en förbättrad installationsprocess: En fallstudie hos E.ON

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Alexander Lundqvist; Erdal Bergsten; [2020]
  Nyckelord :Processkartläggning; lean-verktyg; lean; swimlane; flowchart; projekt; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : E.ON har utkontrakterat en stor del av deras dagliga verksamhet till solcellsinstallatörer. Denna outsourcing-strategi har lett till brist på kunskap över hur hela solcellsinstallationen utförs och vad det finns för förbättringsområden i den. LÄS MER

 2. 2. Reducering av slöserier och problem i Scanias boxförrådsprocess : En fallstudie av ett förråd på Scania

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anton Svensson; Oscar Karlsson; Oskar Hjalmarsson; [2020]
  Nyckelord :Lean; effektivisering; materialhantering; lageroptimering; muda; förråd; processkartläggning; lager;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Denna studie handlar om ett boxförråd på Scanias hyttfabrik i Oskarshamn. Studien grundades sig i ett uppdrag från en logistikutvecklare på Scania. LÄS MER

 3. 3. Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christine Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Processkartläggning; Standardiserat arbetssätt; Grundläggning;

  Sammanfattning : Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av parkeringshusbyggnationer: En fallstudie av spännbalkssystem

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Andreas Storm; [2020]
  Nyckelord :Swede beam system; Process mapping; Lean Construction; Spännbalkssystem; Processkartläggning; Lean Construction;

  Sammanfattning : Spännbalksystem är ett stomsystem helt i betong, där en platsgjuten platta samverkar med prefabricerade förspända balkar. Systemet används bland annat vid olika parkeringshusbyggnationer som gynnas av stora spännvidder och få pelare. Metoden genererar ett mer hållbart stomsystem på grund av mindre materialåtgång och längre livslängd. LÄS MER

 5. 5. Processkartläggning över hanteringen av tjänstetelefoner : En fallstudie med fokus på hållbar utveckling

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Ekholm; Jennifer Gillgren; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhet; cirkulär ekonomi; offensiv kvalitetsutveckling; koldioxidutsläpp; livscykelanalys; återvunnen teknik och processkartläggning;

  Sammanfattning : Befolkningsmängden ökar och det i sin tur bidrar till en ökad konsumtion. I dagens samhälle finns det ett överdrivet resursutnyttjande som präglas av en ”köp-och-släng” mentalitet med linjär ekonomiska principer. LÄS MER