Sökning: "processkartläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet processkartläggning.

 1. 1. Kan en investering i stålprofiler eliminera slöserier i en ställagegodsprocess? : En fallstudie på Företag Xs wellpapp-pallsorienterade distributionslager

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linnéa Bjerhag; Malin Elofsson; Jane Nygren; [2018]
  Nyckelord :Pay-off-kalkyl; fiskbensdiagram; processkartläggning; slöserier; wellpapp-pall; träpall; investering; ompallning; ställagegodsprocess;

  Sammanfattning : Jonsson och Mattsson (2011) pratar om vikten av fyllnadsgrad och att ett företag kan minimera sina kostnader genom att öka fyllnadsgraden. Företag X, som är ett globalt heminredningsföretag, valde att införa wellpapp-pall för att öka fyllnadsgraden vilket i sin tur värnar om både miljön och ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Visualisera mera : Meningsskapande med hjälp av processkartläggning och visualisering i form av processgrafer vid införande av informationsteknologi

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Elin Eriksson Mårs; [2017]
  Nyckelord :adoption; användarmotstånd; effekter; fallgropar; förankring; förändringsarbete; förändringsmotstånd; meningsskapande; informationsteknologi; systeminförande; processkartläggning; processer; processgraf; sense making; sense giving; socioteknisk; visualisering; user adoption; user resistance;

  Sammanfattning : Motstånd till förändring och konflikter kring vari nyttan ligger och vilket värde som ett förändrat arbetssätt kan generera handlar ofta om oförståelse. Men när en engagerar sig i någonting, och därigenom börjar förstå sig på det, så införs struktur och mening i det okända som vidare genererar ett kognitivt ramverk. LÄS MER

 3. 3. Implementering av statistisk processtyrning för små- och medelstora företag : En fallstudie enligt DMAIC

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Daan Kabel; Joel Grip; [2017]
  Nyckelord :kvalitet; Sex Sigma; DMAIC; Statistisk processtyrning; variation; implementering; Små- och medelstora företag; SMF; små serier; processkartläggning; flödesschema; mätsystemanalys; styrdiagram; normalfördelningsantagandet; korrelationsanalys; duglighetsstudier; orsak-verkan diagram; hypotesprövning; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Konkurrensen hårdnar och utvecklingstakten inom industrin går allt fortare, detta leder företagen till nya utmaningar. Nya utmaningar är svåra att hantera speciellt för små- och medelstora företag, SMF eftersom de inte besitter samma kunskap och ekonomiska förutsättningar som stora företag. LÄS MER

 4. 4. Utveckla kassaflödet genom hela affärsprocessen : En fallstudie hos en hustillverkare

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Viktor Odenbrink; Viktor Johansson; [2017]
  Nyckelord :Constructing sector; house manufacturers; cash flow; business process; internal processes; Byggbranschen; hustillverkare; kassaflöde; affärsprocess; interna processer;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Bostadsmarknaden är en viktig del av samhället där ökad bebyggelse är en förutsättning för att säkerställa framtida bostäder. Dessvärre tenderar befolkningstillväxten att öka i en snabbare takt gentemot antalet bostäder som byggs. LÄS MER

 5. 5. Det kan väl inte vara så mycket miljöpåverkan i ett logistikflöde? : Att konstruera en beräkningsmodell för miljöpåverkan i interna logistikflöden på ett fallföretag inom fordonsindustrin 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jakob Hägg; Niclas Hector; [2016]
  Nyckelord :Logistics; Supply Chain Management; Process mapping; Environmental impact; Environmental parameters; Calculation model; Automotive industry; Carbon; Emissions; Logistik; Supply Chain Management; Processkartläggning; Miljöpåverkan; Miljöparametrar; Beräkningsmodell; Fordonsindustrin; Koldioxid; Emissioner;

  Sammanfattning : Background: One of the biggest threat of our time is the environmental impact caused by humans, for example thru emissions of greenhouse gases. The manufacturing industry, of which the automotive industry is a part, stands for a big part of these emissions, and today companies have to face big challenges regarding measuring and reducing of their carbon footprint. LÄS MER