Sökning: "processkyla"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet processkyla.

 1. 1. Fjärrvärmedriven absorptionskyla i Hedemora och Säter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Johan Boman; [2016]
  Nyckelord :absorptionskyla; absorptionskylmaskin; fjärrvärme; kylbehov; värmelast; komfortkyla; processkyla; systemtemperaturer; Hedemora Energi; Hedemora; Säter;

  Sammanfattning : Hedemora Energi produces and distributes district heating in Hedemora and Säter. It is during the summer in these cities, as in the rest of the country, a low heating demand. LÄS MER

 2. 2. Analys av energisimulering från projekteringsskede och verklig energianvändning i lokalbyggnad.

  Master-uppsats, KTH/KTH/EnergiteknikIndustriell ekologi

  Författare :Simon Andersson; [2013]
  Nyckelord :Energianvändning; uppföljning och verifiering; energisimulering; lokalbyggnad.;

  Sammanfattning : Idag sker ett kontinuerligt arbete med att reducera energianvändningen i byggnader under desslivscykel för att minska miljöbelastningen och utnyttjandet av fossila energikällor. En reduceringav energianvändningen utgör även ett ekonomiskt incitament genom minskade energikostnader. LÄS MER

 3. 3. Absorptionskyla i Linköpings energisystem : kompressorkyla vs absorptionskyla

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik; Linköpings universitet/Institutionen för konstruktions- och produktionsteknik

  Författare :Ekoff Pauline; Lund Johanna; [2006]
  Nyckelord :ABS; absorptionskyla; värmedriven kylproduktion; litiumbromid; ammoniak; MODEST; COP;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med arbetet har varit att undersöka potentialen för värmedriven kylproduktion, dvs. absorptionskyla, i Linköpings energisystem. Bakgrunden är att många energibolag söker efter nya avsättningsområden för fjärrvärme pga. det överskott på värme som finns sommartid i energisystem med kraftvärme. LÄS MER