Sökning: "processorienterad organisation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden processorienterad organisation.

 1. 1. Processorienterad kultur : Mätmetod över beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Johan Celinder; Anders Klang; [2019]
  Nyckelord :Process orientation; method of measuring; quality culture; behaviours; Processorientering; Mätmetod; Kvalitetskultur; Beteenden;

  Sammanfattning : Iden till arbetet fick författarna från en föreläsning om kultur (SIQ & SKI, 2018) och hur enligt Drucker kulturen i en organisation slår strategi utan problem. Syftet var att undersöka vilka beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur, samt att utveckla en modell för att mäta detta. LÄS MER

 2. 2. Val av affärssystem i globala verksamheter : En fallstudie av framgångsfaktorer vid val av affärssystem i två globala verksamheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Davor Crnoja; [2018]
  Nyckelord :affärssystem; valprocess; strategi; ledning; implementering; processer och förändringsledning; global verksamhet; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Ett affärssystem spänner över alla de kritiska funktionerna inom en verksamhet vilket innebäratt det är en betydelsefull komponent för att en organisation ska kunna bedriva sinverksamhet. Fördelarna med affärssystem är att de ska fungera som ett systemstöd förverksamheten, att den ska hjälpa till att effektivisera de dagliga administrativa rutinerna, attden ska supportera en processorienterad version av verksamheten och att den möjliggör attstandardisera processer över hela verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Erfarenhetsåterföring mellan olika aktörer inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mikael Edström; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; Industriellt byggande; Lean Production; samverkansform;

  Sammanfattning : Erfarenhetsåterföring är ett viktigt verktyg för att kunna spara tid, pengar och att utveckla byggbranschen. Företagen vet om detta, men trots dessa viktiga fördelar tillämpas det sällan, där tidigare studier har visat att det beror bland annat på tidsbrist och dåligt engagemang. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarnas syn på processetablering : Mätning av hur etablerad en processorganisation egentligen är

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :My Norén; Fredrik Gerling; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; processer; processutveckling; processetablering; medarbetanas upplevelser;

  Sammanfattning : En förändring kan vara svårt, oavsett om organisationen är stor eller liten. En stor förändring i en organisation är att gå från funktionsbaserad organisation till en processorienterad organisation. LÄS MER

 5. 5. Att lyckas arbeta som en processorienterad organisation : En intervjustudie på delvis processorienterade organisationer med fokus på förändring och processledning

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Fabian Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Processorientering; processledning; process; förändring; framgångsfaktorer; utmaningar; organisationer i Sverige;

  Sammanfattning : Traditionellt har organisationer en funktions/avdelningsbaserad organisationsstruktur där resultat i de enskilda enheterna prioriteras. I motsats till detta kan organisationer välja att arbeta processorienterat, vilket syftar till att förändra den traditionella organisationsstrukturen och organisationskulturen. LÄS MER